Intencje Żywego Różańca na 2024

Bardzo istotną sprawą jest to, że wszyscy członkowie Żywego Różańca modlą się w tej samej intencji.

Dlatego w łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako   główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez Papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską  Intencję Ewangelizacyjną.

Dodatkowo swoimi modlitwami wspiera duchowo wspólnotę parafialną    podejmując intencje parafialne.

STYCZEŃ

Intencja Papieska: O dar różnorodności w Kościele. Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.  

Intencja parafialna: Za rodziny z naszej parafii i małżeństwa przeżywające kryzysy by panowały w nich: szacunek, jedność, zrozumienie, wierność i miłość.

LUTY

Intencja Papieska: Za chorych terminalnie. Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Intencja parafialna: O łaskę uzdrowienia dla  chorych i cierpiących parafian oraz o zdrowie i siły dla osób posługujących im.

MARZEC

Intencja Papieska: Za współczesnych męczenników. Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Intencja parafialna: O ducha pokuty i modlitwy oraz owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu i rekolekcji parafialnych.

KWIECIEŃ

Intencja Papieska: O docenianie roli kobiet. Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Intencja parafialna: W intencji kapłanów posługujących w naszej Parafii i o nowe powołania.

MAJ

Intencja Papieska: Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów. Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.  

Intencja parafialna: O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży naszej wspólnoty, przygotowujących się do przyjęcia sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania.    

CZERWIEC

Intencja Papieska: Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju. Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę  i nowe możliwości życia.

Intencja parafialna: 0 dobre, bezpieczne i szczęśliwe wakacje dla dzieci, młodzieży i rodzin z naszej parafii, o zachowanie wiary.

LIPIEC

Intencja Papieska: Za duszpasterstwo chorych. Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Intencja parafialna: O łaskę dobrego przygotowania naszych parafian do uroczystości odpustowej.

SIERPIEŃ

Intencja Papieska: Za przywódców politycznych. Módlmy się, aby przywódcy   polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Intencja parafialna:  O trzeźwość w rodzinach naszej parafii i w naszej Ojczyźnie.

WRZESIEŃ

Intencja Papieska: Za cierpiącą ziemię. Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Intencja parafialna: O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny.

PAŹDZIERNIK

Intencja Papieska:  Za wspólną misję. Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i  świeckich.

Intencja parafialna: Za członków Żywego Różańca naszej Parafii i ich rodzin, oraz o opiekę Matki Bożej dla ks. proboszcza – opiekuna Żywego Różańca.

LISTOPAD

Intencja Papieska: Za osoby, które straciły dziecko. Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Intencja parafialna: O łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca.

GRUDZIEŃ

Intencja Papieska: Za pielgrzymów nadziei. Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei. 

Intencja parafialna: O dar potomstwa dla małżeństw z naszej parafii, o szczęśliwe rozwiązanie dla przyszłych mam oraz za mamy, które niedawno urodziły aby Bóg był dla nich siłą i pomocą; za małżeństwa, które nie mogą mieć potomstwa.