Kontakt

42-209 Częstochowa, ul. Warszawska 452 A
Telefon:  +48 731-602-160
                   +48 731-602-355

Dar Serca – ofiarę na remont parafialnego kościoła można wpłacić na konto bankowe parafii.  Bóg zapłać wszystkim Parafianom i ludziom dobrego serca za wsparcie. 
Konto parafialne mBank nr:   28 1140 2004 0000 3802 7701 6432

Wszystkich nowych mieszkańców, którzy na terenie parafii św. Jacka zamieszkują min. 3 miesiące lub więcej, a nie są wpisani do tzw. Kartoteki Parafialnej, uprzejmie proszę o dokonanie takiej adnotacji w kancelarii parafialnej. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania”, czyli faktycznego przebywania na terenie danej parafii, a nie od „zameldowania”. Przypisanie do konkretnej parafii umożliwia m.in. pobieranie wszelkich dokumentów.