Modlitewnik

Co to są Msze św.gregoriańskie?

Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604; papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji.

Grzegorz przed swoim wyborem na papieża był przełożonym założonego przez siebie w 575 roku klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. Stwierdza, że ofiara Mszy świętej pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci i jako przykład podaje doświadczenie z życia swojego klasztoru. Po śmierci jednego z mnichów imieniem Justus, w jego celi znaleziono trzy monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu oczyścić się po śmierci z powyższego grzechu, polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy świętych. Po trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci – Kopiozjuszowi, mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach świętych i gdy później ujawnił treść swojego widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło ono w trzydziestym dniu, kiedy odprawiano Msze święte. Uznano to za znak, że Msze odniosły oczekiwany skutek.

Pod wpływem autorytetu Grzegorza – także jako biskupa Rzymu – zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy św. za zmarłych zyskiwał swoje miejsce w praktyce religijnej Wiecznego Miasta.

W Europie rozprzestrzeniał się stopniowo, począwszy od VIII wieku, najpierw w klasztorach, potem także w innych kościołach.

Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszy mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą. 

Nowenna Pompejańska krok po kroku..

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma.

Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. Bartola Longa. Mężczyzna ten spacerował właśnie obok kapliczki, gdy nagle usłyszał głos: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony! To jest obietnica samej Maryi!”

 Następnie Maryja objawiła się młodej neapolitance cierpiącej na nieuleczalną chorobę. Obiecała jej, że otrzyma wszystko, o co będzie prosić z różańcem w dłoni. I dziewczyna została uzdrowiona. Matka Boża podczas drugich objawień wezwała wszystkich do proszenia Boga o łaski w modlitwie różańcowej:
Nowenna pompejańska jest to nowenna różańcowa – przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą. Jeśli potrzebujesz pomocy – módl się tą nowenną!

Jak odmawiać nowennę pompejańską?

Przede wszystkim mylące może być to, że nowenna kojarzy się z dziewięcioma dniami modlitw. W przypadku nowenny pompejańskiej jest inaczej: odmawiamy ją przez 54 dni. Dlaczego? – Wzięło się to stąd, że Matka Boża poleciła odmówić trzy nowenny dziękczynne i trzy błagalne. W sumie daje to 6 nowenn po 9 dni, a więc 6 x 9 = 54. Jednak dla uproszczenia te 54 dni nazywamy po prostu nowenną pompejańską. Cała nowenna pompejańska trwa więc 54 dni i dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną.

Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni trwania nowenny – datę rozpoczęcia i zakończenia. Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę.

Różaniec – czym jest i jak się na nim modlić?


 1. Różaniec składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, której nie musimy odmawiać w nowennie pompejańskiej

 2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic – wymienione są one niżej.

 3. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca. Tajemnice te rozważamy modląc się na danej dziesiątce.

 4. Tak więc policzmy: 3 części x 5 tajemnic daje 15 dziesiątek do odmówienia codziennie w nowennie pompejańskiej.A teraz po kolei, nowenna pompejańska krok po kroku przez 54 dni.

 1.  

  Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.

 2. Potem podajemy intencję i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.

 3. Teraz czas na modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.

 4. Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic. UWAGA! Nie trzeba ich odmawiać na raz, można podzielić np. tak, ze rano modlimy się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem – chwalebnymi.

 5. Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką modlitwą (błagalną lub dziękczynną) – są one wymienione niżej.

 6. Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”


Modlitwy błagalne i dziękczynne w nowennie pompejańskiej

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – modlimy się  przez pierwsze 27 dni nowenny.

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej, konkretnej intencji.

Jeśli przerwiemy nowennę pompejańską z jakiegoś powodu, to zaczynamy ją na nowo. Sens w tym, by nowenna stała się szkołą modlitwy, a przede wszystkim różańca. Do tej „szkoły” chodzimy codziennie, przez 54 dni i nie ma usprawiedliwionych nieobecności.

Sporo osób wieczorami jest już na tyle zmęczona, że nie ma sił na odmawianie różańca. Dlaczego nie spróbować rano? Często spotykaną propozycją jest ta, by odmówić np. w drodze do pracy, jeśli idziemy pieszo. A jeśli nie, to wyjść na wcześniejszym przystanku i odmówić podczas spaceru. Jeśli ktoś nie pracuje albo ma zajęcia w domu, może odmawiać różaniec w trzech częściach z Radiem Maryja.

Credo, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo odmawiamy na początku różańca, a nie każdej części, za to przed każdą częścią mówimy:
Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego w intencji…”

..do Matki Bożej Nieustającej Pomocy!

Matko Boża Nieustającej Pomocy

..czuwająca w noce naszych cierpień
i w dni naszych radości..
Latarnią jesteś w dzień i noc świecącą..
Ogniskiem niegasnącym dla Twych ziemskich dzieci..

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy należy do najbardziej znanych wizerunków Bogarodzicy na świecie.

Przekaz obrazu jest mocno skoncentrowany na czekającej Jezusa Męce krzyżowej. Ikona przedstawia cztery postacie: Dzieciątko Jezus, Dziewicę Maryję oraz archaniołów Michała (z lewej strony) i Gabriela(ze strony prawej).

Niesione przez Archaniołów narzędzia przypominają, że Dzieciątko Jezus czeka kiedyś straszna śmierć krzyżowa.

Archaniołowie są ubrani w zielony i czerwony płaszcz. Zielona barwa w sztuce ikonografii symbolizuje wegetację roślinną, żyzność i młodość; tym kolorem oznaczane są również szaty męczenników, których krew żywi Kościół. Czerwień natomiast jest kolorem krwi, oznacza życie, siły witalne i piękno. Skrzydła aniołów symbolizują oderwanie od wszystkiego, co ziemskie. Są też nawiązaniem do roli aniołów jako posłańców Boga.

Św. Archanioł Gabriel niesie krzyż i cztery gwoździe, narzędzia Męki Pańskiej. Św. Michał trzyma naczynie napełnione żółcią, którą żołnierze napoją Jezusa przybitego do krzyża. Niesie także gąbkę z trzciną i włócznię, która przeszyje bok Jezusa po śmierci.

Postać Matki Bożej opisana jest znakami mi, ro, theta, ypsilon – Maria, Matka Boga. Głowę Bogurodzicy otacza nimb, zaś na huście widoczny jest ozdobny krzyż i ośmioramienna gwiazda, która oznacza wieczne dziewictwo oraz akcentuje rolę Marii jako Tej, która prowadzi do Jezusa niczym gwiazda betlejemska Mędrców ze Wschodu.

Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice okrytej granatowym płaszczem z zieloną podszewką. W okresie średniowiecza barwy te przysługiwały wyłącznie rodowi królewskiemu. Bogurodzica prawą dłonią przytrzymuje ręce Jezusa i jednocześnie wskazuje nam Zbawiciela. Jej oblicze jest smutne, ale nie kryje rozpaczy.

Wzrok Maryi nie jest skierowany na Jezusa, ale do patrzącego na obraz. Co chce nam powiedzieć? – Na jej twarzy wyrysowuje się wiedza o cierpieniu czekającym Jezusa, ale i wielka ufność oraz bojaźń, jakimi darzy Ona Najwyższego Boga. Czyż i my nie powinniśmy iść tą drogą całkowitego zawierzenia Bogu..?Jezus – jak i Maryja – przedstawiony jest w stroju o królewskich barwach. Ubrany jest w zieloną tunikę, przepasaną ciemnopomarańczowym pasem i okrytą złotym płaszczem.

Kolor zielony jest symbolem męczeństwa, barwa pomarańczowo-czerwona oznacza żarliwość i oczyszczenie duchowe, a złoto – oznakę świętości i tego, co Boskie i niezniszczalne. Jest też symbolem Nieba oraz przebywania w Królestwie Bożym.

Głowa Jezusa otoczona jest złotym nimbem, w który wpisany jest krzyż. Z prawej strony widoczne są monogramy – skróty od imienia Isos Christos – Jezus Chrystus.

Twarz Jezusa jest skierowana do Archanioła Gabriela niosącego Krzyż i gwoździe. To chyba zapowiedź przyszłej Męki spowodowała, że chwyta dłoń swojej Matki. W tej chwili garnie się do Niej, jakby szukał duchowego wsparcia i pomocy. Choć na Jego twarzy nie ma przerażenia, gesty ułożenia rąk i spadający z nóżki sandał świadczą o jakiejś trwodze Boga, który stał się Człowiekiem.. o trwodze przed Męką, którą ostatni raz będzie przeżywać w Ogrójcu.

Czy Jezus patrzy na krzyż niesiony przez Archanioła Gabriela? Z pozoru – tak. Ale jeśli dobrze się przyjrzeć, widać, że Jego wzrok skierowany jest w inny punkt, gdzieś poza obszar ikony, która wyznacza ramy świętości. Czy na zdrajcę Judasza? Czy na ducha nieczystego? Tego możemy się tylko domyślać.

Zapewne nigdy nie dowiemy się, skąd naprawdę pochodzi oryginalna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła św. Alfonsa de Liguori na via Merulana w Rzymie. I tylko pobożnym domysłem pozostanie to, czy może Bóg tak pokierował losami tej prawosławnej ikony, by zbliżyć do siebie Kościoły Wschodni i Zachodni? Ale na pewno były to losy pełne nagłych zwrotów, „przypadków”, a nawet niebiańskich interwencji.

W każde środowe popołudnie, w setkach kościołów w Polsce i tysiącach na świecie, również w naszej parafii 🙂 🙂 🙂 rozbrzmiewa ta sama prośba:
 

Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za Nami! 


NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY


O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Chwila ciszy..

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Podziękowania – wezwania dziękczynne

K: O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze..
W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za nawróconych na drogę prawdy,
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za opiekę w miejscach pracy,
Za chleb codzienny,
Za radość i smutki nasze,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,


Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen

Maryjo – dziękujemy Ci, że pomagasz nam
Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci… (2x)

Prośby – wezwania błagalne

K: O Maryjo usłysz prośby nasze..
W: PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,
Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła,
Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

K: Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami..

**********

Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico, Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Matko Boska,
Matko Miłosierdzia,
Tronie Łaski Bożej,
Pośredniczko naszego zbawienia,
Arko wiecznego pokoju,
Wsparcie w naszych nieszczęściach,
Podporo Kościoła,
Siło naszej wiary,
Potęgo niezwyciężona dla piekła,
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony,
Przewodniczko chrześcijan,
Miłośniczko serc czystych,
Kotwico naszej nadziei,
Ucieczko uciśnionych,
Pocieszycielko utrapionych,
Obrończyni grzeszników,
Porcie rozbitków,
Nadziejo zrozpaczonych,
Opiekunko rodzin,
Strażniczko młodzieży,
Podporo wdów,
Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Bramo do przybytków niebieskich,
Królowo nieba i ziemi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: O Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
W: I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

**********

Maj i 53 furtki do nieba!!! 🙂

🙂 Maj i 53 furtki do nieba !!! 🙂

Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. rozważanie
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.  
   
Święta Maryjo, módl się za nami. rozważanie
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. rozważanie
Święta Panno nad pannami, módl się za nami. rozważanie
Matko Chrystusowa, módl się za nami. rozważanie
Matko Kościoła, módl się za nami. rozważanie
Matko łaski Bożej, módl się za nami. rozważanie
Matko miłosierdzia, módl się za nami. rozważanie
Matko nieskalana, módl się za nami. rozważanie
Matko najczystsza, módl się za nami. rozważanie
Matko dziewicza, módl się za nami. rozważanie
Matko nienaruszona, módl się za nami. rozważanie
Matko najmilsza, módl się za nami. rozważanie
Matko przedziwna, módl się za nami. rozważanie
Matko dobrej rady, módl się za nami. rozważanie
Matko Stworzyciela, módl się za nami. rozważanie
Matko Zbawiciela, módl się za nami. rozważanie
Panno roztropna, módl się za nami. rozważanie
Panno czcigodna, módl się za nami. rozważanie
Panno wsławiona, módl się za nami. rozważanie
Panno można, módl się za nami. rozważanie
Panno łaskawa, módl się za nami. rozważanie
Panno wierna, módl się za nami. rozważanie
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. rozważanie
Stolico mądrości, módl się za nami. rozważanie
Przyczyno naszej radości, módl się za nami. rozważanie
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. rozważanie
Przybytku chwalebny, módl się za nami. rozważanie
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. rozważanie
Różo duchowna, módl się za nami. rozważanie
Wieżo Dawidowa, módl się za nami. rozważanie
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. rozważanie
Domie złoty, módl się za nami. rozważanie
Arko przymierza, módl się za nami. rozważanie
Bramo niebieska, módl się za nami. rozważanie
Gwiazdo zaranna, módl się za nami. rozważanie
Uzdrowienie chorych, módl się za nami. rozważanie
Ucieczko grzesznych, módl się za nami. rozważanie
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. rozważanie
Wspomożenie wiernych, módl się za nami. rozważanie
Królowo Aniołów, módl się za nami. rozważanie
Królowo Patriarchów, módl się za nami. rozważanie
Królowo Proroków, módl się za nami. rozważanie
Królowo Apostołów, módl się za nami. rozważanie
Królowo Męczenników, módl się za nami. rozważanie
Królowo Wyznawców, módl się za nami. rozważanie
Królowo Dziewic, módl się za nami. rozważanie
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami. rozważanie
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. rozważanie
Królowo wniebowzięta, módl się za nami. rozważanie
Królowo różańca świętego, módl się za nami. rozważanie
Królowo rodzin, módl się za nami. rozważanie
Królowo pokoju, módl się za nami. rozważanie
Królowo Polski, módl się za nami. rozważanie
   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Naświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

🙂Dni Krzyżowe czyli wiosenne dni modlitw o urodzaje..

DNI KRZYŻOWE

..czyli wiosenne dni modlitw o urodzaje..

Mleko z kartonika, chleb w folii, cukier w kostkach…, a wszystko w supermarkecie. Może dlatego zapominamy o tym, że żywność to nie tylko owoc ludzkiej zapobiegliwości, ale że wciąż wiele zależy od słońca i deszczu, na które nie mamy wpływu.

W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia wielkanocnego obchodzone są Dni Krzyżowe. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych.

Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. 470 r. biskup Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.

Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX w. śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud – wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.

Obecnie Dni Krzyżowe są rozwinięciem codziennego wołania do miłosiernego Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Msza św. w tych dniach połączona jest z procesją do przydrożnych krzyży. Ze względu na epidemię, w tym roku procesje odbywają się tylko na placu kościelnym. Wierni odmawiają modlitwy o błogosławieństwo Boga dla rolników, o dobrą pogodę, która zapewni obfite plony oraz zachowanie od klęsk żywiołowych.

W poniedziałek odprawiane są Msze św. „w okresie zasiewów”, we wtorek – „o uświęcenie pracy ludzkiej” i w środę – „za głodujących”.

MODLITWA O DESZCZ

Niski stan rzek, znikające oczka wodne i mniejsze strumyki, suche pola oraz zagrożenie pożarowe w lasach. Tak wygląda wiosna 2020. Po kolejnej zimie z małą ilością śniegu i przy braku znaczących opadów deszczu, ostrzeżenia ekologów stają się faktem – Polska wysycha!

W związku z zagrożeniem suszą, której konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe dla życia społecznego, zachęcamy wszystkich o włączenie się do wspólnej modlitwy o deszcz, która choć trochę zapomniana i rzadko odmawiana, to jednak uczy nas pokory i przypomina prawdę, że nie wszystko na tym świecie zależy od nas. Człowiek wierzący jednak wie, jak pisał Norwid, że „modlitwy idą i wracają, nie ma nie wysłuchanej”. (Cyprian Kamil Norwid, 6 lipca 1846 roku) 🙂

W Kościele katolickim od czasów średniowiecza istnieje tradycja modlitwy o deszcz. Jedną z najstarszych modlitw jest pieśń błagalna “Święty Boże, Święty Mocny”, która należy do gatunku uroczystych pieśni śpiewanych w wyjątkowych sytuacjach. W „Suplikacjach” wierni proszą w różnych intencjach m.in. o oddalenie kataklizmów, a w szczególnych okolicznościach dodaje się również błaganie o deszcz.

Wśród nielicznych, współczesnych modlitw o deszcz znajduje się następująca modlitwa liturgiczna, odmawiana w imieniu całej wspólnoty przez kapłana.. słyszymy ją od jakiegoś czasu podczas każdej Mszy Świętej:

Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa Jana Pawła II o dary Ducha Świętego..

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

* * *

Jan Paweł II zachęcał młodych do modlitwy zawsze i wszędzie. W pewnym momencie zdradził, że jest jedna szczególna modlitwa, którą rozpoczyna swój każdy dzień i robi tak od dziecka.

Po śmierci mamy młody Karol Wojtyła został ministrantem. Jak sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie. Gdy jego ojciec spostrzegł to powiedział do syna: „Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. Po tych słowach pokazał małemu Karolowi powyższą modlitwę.

Od tego momentu przyszły papież zaczął się modlić jej słowami i doświadczać w życiu jeszcze potężniejszego działania Boga. „Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym” – mówił wiele lat później już jako papież.

Rok przed swoją śmiercią drżącym pismem zapisał ją na kartce, aby nie została zapomniana. Opublikował ją „Tygodnik Powszechny”. Życzeniem św. Jana Pawła było, abyśmy nigdy o niej nie zapomnieli. Zachęcał do tej modlitwy podczas spotkania z młodzieżą w Warszawie:

„Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką: o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni”.

Czerwiec i 33 uderzenia serca..!

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. rozważanie
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.  
   
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. rozważanie
serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. rozważanie
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. rozważanie
   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Antyfona

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

🙂