Chrzest

CHRZEST

Sakrament Chrztu Świętego

udzielany jest w niedziele na Mszy Św. o godzinie 12.00.

Rodzice zgłaszają swoje dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem świętym.

Zgłaszając dziecko należy przynieść:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 • Podać dane chrzestnych (wiek, adres)

 • Zaświadczenie od proboszcza jeśli chrzestni są z innej parafii

Rodzice chrzestni:

 • Ukończone 16 lat

 • Być wierzącymi i praktykującymi katolikami (bierzmowani)

 • Młodzież winna okazać świadectwo z religii

Chrzestnymi nie mogą  być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego

 • Młodzież nie mająca sakramentu bierzmowania i nie uczęszczająca na katechezę

 • Osoby niewierzące i niepraktykujące

Do chrztu należy przygotować:

 • świecę

 • białą szatkę