Żywy Różaniec

 Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż.
Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem.
W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie
cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic.
Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

„ Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw” – mówił św. Jan Paweł II.

Codzienność róż różańcowych

W wielu objawieniach sama Matka Boża
wskazała modlitwę różańcową jako najbardziej
potrzebną ludzkości :
 • w czasie objawienia w Lourdes w 1858 r. miała długi sznur różańca na ramieniu,
 • w 1877 w Gietrzwałdzie,
 • w 1917 r. w Fatimie,
 • a w ostatnich latach w Medjugorje Matka Boża zachęcała, aby odmawiać różaniec codziennie.
Zgodnie z zamysłem Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
 • wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej,
 • troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich,
 • krzewienie modlitwy różańcowej,
 • wspieranie misyjnej działalności Kościoła,
 • troskę o wierność nauczaniu Kościoła.

W  naszej parafii istnieje i działa
wspólnota Żywego Różańca

W każdą pierwszą sobotę o godzinie 15:45 na spotkaniu członkiń Żywego Różańca w kościele następuje wymiana tajemnic różańcowych, oraz wspólna modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po modlitwie, o godz. 17.00 odprawiana jest Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin.

Obecnie mamy tylko jedną Różę Różańcową pw Matki Bożej Fatimskiej, której członkinie starają się robić wszystko by tak jak powiedziała założycielka bł Paulina-Maria Jaricot: „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”.

Dlatego zapraszamy wszystkie chętne osoby
młodsze i starsze,
do tworzenia kolejnych Róż Różańcowych
w naszej parafii
żeńskich i męskich,
a także do tworzenia Różańca Rodziców za dzieci.

Wspólnota czeka na Ciebie!

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)
 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tajemnice światła (czwartek)
 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)
 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Osoba, która odmawia I Tajemnicę Radosną w danym miesiącu, zobowiązana jest do odmawiania również
wstępnych modlitw:
 • Wierzę w Boga Ojca…
 • Ojcze nasz…
 • 3x Zdrowaś Maryjo…
 • Chwała Ojcu…