Darowizna

Darowizna  na  cele  kultu  religijnego.

Drodzy Parafianie!

     Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym.
Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do wsparcia  naszego Kościoła. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-O, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Na koncie parafialnym w roku 2020 zostały dokonane wpłaty ofiarodawców gdzie w treści przelewu napisano ,,darowizna na cele kultu religijnego”, to można je odliczyć w zeznaniu rocznym. 
W jaki sposób można odliczyć?
Od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości nie przekraczającej:
6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Należy wypełnić PIT/O, który jest załącznikiem do PIT-36, PIT-37, PIT-28. Podatnicy rozliczający pozostałe przychody, na innych deklaracjach, z ulg skorzystać nie mogą, więc załącznika nie zastosują.
W PIT/O podajemy nazwę obdarowanego: Parafia Katolicka pw. Św. Jacka w Częstochowie. 

Darowizna na cele kultu od spółek lub przedsiębiorstw.
Informacje o przekazywaniu darowizn przez spółki i przedsiębiorstwa rozliczające się deklaracją CIT, dostępne są na stronie: https://www.podatki.biz/artykuly/cit-odliczenia-darowizn-w-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych_60_39972.htm. Łączna kwota odliczeń darowizn na cele kultu religijnego od spółki lub przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 10% dochodu. 

JAK ROZLICZYĆ DAROWIZNĘ, W WERSJI LIMITOWANEJ  6%, NA RZECZ KOŚCIOŁA KROK PO KROKU:
KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY  KOŚCIOŁA
KROK DRUGI – W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ, NA  JAKI CEL ZWIĄZANY Z KULTEM RELIGIJNYM, PRZEZNACZAMY DAROWIZNĘ NP: ZAKUP SZAT LITURGICZNYCH, REMONT KOŚCIOŁA, WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA.
KROK TRZECI –  DO ZEZNANIA ROCZNEGO NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK PIT-O.

PRZYKŁAD 1:
Pani Joanna Nowak jest zatrudniona na umowę o pracę. Jej roczne dochody wynoszą: PRZYCHÓD 52.356,00zł – KOSZTY UZYSKANIA 1.335,00zł = DOCHÓD  51.021,00.
W 2020 ROKU PANI JOANNA NOWAK WPŁACIŁA NA RZECZ KOŚCIOŁA DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3.000,00.

JEJ ROZLICZENIE ZA 2020 ROK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASTEPUJĄCO:
KROK PIERWSZY: wyliczenie kwoty o którą możemy pomniejszyć dochód.
Dochód roczny X 6% = 51.021,00 X 6% =  3.061,26
Np. pani Joanna Nowak dokonała wpłaty w wysokości 3000zł. W związku z powyższym może w całości odliczyć darowiznę od dochodu.

KROK  DRUGI  – wypełnienie załącznika PIT-O
KROK  TRZECI – wypełnienie zeznania rocznego PIT-37

PRZYKŁAD 2.
Państwo Kowalscy są rencistami/emerytami i ich roczny dochód wynosi np. 29.000,00 zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł.
Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości:
dochód roczny X 6% = 29.000,00  ZŁ X 6% =  1.740,00 ZŁ – Państwo Kowalscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się  w limicie, dlatego też,  mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pamiętajmy!
Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu  w danym roku podatkowym, tylko wtedy,  gdy w tym samym roku podatkowym, zostanie dokonana darowizna, czyli  –  kwoty wpłacone w 2020 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2020 rok, kwoty  wpłaconych darowizn w 2021 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w zeznaniu rocznym składanym w 2022 roku.

Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-O.
Po trzecie musimy poinformować Urząd Skarbowy, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

Dane do przelewu na rzecz Parafii pw. Świętego Jacka w Częstochowie

Nazwa: Parafia Katolicka pw. Świętego Jacka w Częstochowie

Adres: 42-209 Częstochowa,  ul. Warszawska 452A

Nr konta parafii: Mbank: 28 1140 2004 0000 3802 7701 6432

Tytułem: na cele kultu religijnego 

Wasza pomoc pozwoli funkcjonować naszej parafialnej wspólnocie, realizować nasze podstawowe zadania. Wszystkie darowizny są ewidencjonowane. Za wszystkie ofiary szczerze dziękujemy.