RÓŻANIEC – CZASOPISMO FORMACYJNE

 „Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.

Wskazuje na Maryję, która jest Przewodniczką na drodze wiary; jest pierwszą Chrześcijanką, która zachowywała i rozważała ważne sprawy Boże w swoim Sercu. To na Nią pierwszą zstąpił Duch Święty; Ona w sposób doskonały wypełniła wolę Bożą. Przez doskonałe zjednoczenie z Jezusem Maryja jest wzorem dla każdego  wierzącego.

Jest miesięcznikiem formacji różańcowej redagowany jest przez Siostry Loretanki w Warszawie, ważną jego częścią jest dział Formacji różańcowej.

Stałe cykle w miesięczniku:

  • Nauczanie papieskie
  • Temat numeru
  • Formacja różańcowa
  • Wiara i życie
  • Liturgia i medytacja oraz rozważania różańcowe
  • Konspekt spotkania kółka różańcowego z wymianą tajemnic różańcowych

Z historii czasopisma:

            Miesięcznik „Różaniec’ jest kontynuacją 'Kółka Różańcowego”, które ukazywało się od roku 1909, z przerwą na czas pierwszej i drugiej wojny światowej, a w 1953 roku zostało zamknięte przez stalinowskie władze. Jego twórcą, pierwszym redaktorem i wydawcą był ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, obecnie Sługa Boży.

            „Kółko Różańcowe” było popularnym periodykiem, który miał dostarczać materiały z zakresu wiary i moralności katolickiej, ze szczególnym uwzględnieniem kultu maryjnego, w tym historii i teologii modlitwy różańcowej, hagiografii, liturgii oraz treści biblijnych. W „Kółku Różańcowym” nigdy nie ukazywały się reklamy i ogłoszenia.

            Po śmierci założyciela tytuł własności „Kółka Różańcowego” jako jedyny wśród wielu tytułów wydawanych przez niego na mocy testamentu przeszedł w 1931 roku na Zgromadzenie Sióstr Loretanek. I tak stał się dla nich testamentem nie tylko materialnym, ale przede wszystkim duchowym.

            Chociaż miesięcznik „Różaniec” różni się od „Kółka Różańcowego” szatą graficzną, to jednak zasadniczy cel pisma pozostał ten sam. Siostry Loretanki stale dążą do tego, aby ich miesięcznik służył ludziom modlitwy różańcowej i nie tylko.

            Dlatego zachęcają do czytania miesięcznika „Różaniec” i propagowania go wśród Kół Żywego Różańca, parafii oraz indywidualnych czytelników.