Wypominki parafialne 2023/2024

W milczeniu uroczystym jak modlitwa
misterium krzyża przemawia nadzieją..

– NON OMNIS MORIAR –

Nie wielkością znicza
i nie kolorem kwiatów
mierz pamięć o zmarłych..


śp. Andrzej Panek, Antonina, Walenty, Marianna, Walenty Panek, Józef, Petronela, Regina, Józef Banach, Piotr, Józefa Wojtal, Jan, Eleonora Pakuła; ks. Marian Dewudzki, ks. Władysław Soboń, ks. Edward Skalik, ks. Lechosław Szymanek, ks. Łucjan Szeliga, ks. Daniel Kistela, ks. Grzegorz Ułamek

śp. Maria, Helena, Teofil Cygan, Bronisława, Ignacy Lis, Genowefa, Franciszek Całek

śp. Rozalia, Henryka, Leszek, Witold Szwejda, Kazimierz Skalik, Stefan Kapica, Irena, Zygmunt Zużewicz

śp. Ewa Drzazga, Anastazja, Władysław Drzazga, Wiesława, Stanisław Janik, Agata Freter

Józef, Janina Rasztar, Walenty, Apolonia Kościelni, Józefa Jachymska, Marian, Danuta Kowalik

Jan, Stefania, Sabina, Weronika, Zofia, Stanisław Woszczyna, Józef, Marianna Bielawscy, zmarli z rodziny Bielawskich, Czesław, Genowefa Kolan, zmarli z rodziny Kolan, Górczyńskich

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, któryś z nieskończonej Miłości zbawienia ludzkiego Sam Drogę Krzyżową Krwawymi Stopami wyznaczył, abyś nas na drogę zbawienia zaprowadził. Oto, my grzeszni, za przykładem Twoim udajemy się w Tę Drogę Krzyżową z miłości i wdzięczności naszej ku Tobie, pragnąc opłakiwać grzechy nasze i z serdecznym żalem rozważać Gorzką Mękę i Śmierć Twoją, którąś w Tej Drodze poniósł; z tą Miłością, którąś Ojcu Przedwiecznemu tę Mękę i Śmierć Twoją za nas ofiarował.

Racz Panie przyjąć łaskawie tę intencję naszą i wspomóż, abyśmy Drogę Twoją Krzyżową z pożytkiem zbawiennym, z dostąpieniem Odpustów i wybawieniem Dusz Czyśćcowych, ratunku potrzebujących, nabożnie odprawiać mogli. Daj zmarłym przez zasługi Męki i Śmierci Twojej wieczny odpoczynek i uwolnienie z mąk czyśćcowych, a nam żyjącym wytrwanie w Łasce i Miłości Twojej aż do śmierci. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Dla Boga czas i śmierć nie istnieją, ponieważ On widzi wszystkich, jako żyjących. Potwierdził to Jezus mówiąc, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych (Mt 22,32). To, co każdy z nas w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już nawet dawno temu zmarli.


Odpust zupełny – osiem strumieni
trwajmy choć tydzień – będą zbawieni


Kiedy myślę o śmierci, mam przed oczyma nasze polskie cmentarze:
pełne nostalgii – gdy puste, widziane o zmierzchu w czas jesiennej szarugi..
oraz pełne piękna i ciepła – gdy przychodzimy w noc Wszystkich Świętych i
oglądamy je podświetlone tysiącami żywych płomyków,
których niespokojne światło odbite od liści kasztanów, klonów i brzóz
daje wrażenie, jakby nad cmentarzem unosiła
się złota kopuła świątyni niebieskiego Jeruzalem –
„Miasta Wszystkich Świętych”.Święty Tomasz z Akwinu wyrażał przekonanie, że miłosierdzie wobec dusz czyśćcowych milsze jest Bogu nawet od tego, jakie świadczymy żyjącym na ziemi..

śp. Bolesław, Genowefa Siwek, Alfons, Helena, Tadeusz Gęsiarz

Petronela Siwek, Wincenty, Waleria, Maria, Teresa, Jan, Erna, Karol, Kazimierz Gęsiarz

Wiesława, Władysław Kuban, Bożena Lewandowska, Stefania, Jan Urbaniec, Aniela, Kazimierz Serwiak

śp. Teodora, Wacław, Józefa, Jan, Stanisław Górniak, Jadwiga, Kazimierz Odolińscy

Jadwiga, Józef Mucha, Stefania, Marian Grzelak

Władysława, Julian, Elżbieta, Włodzimierz Falana, Maria Miłkowska, Henryk Tałajczyk

śp. Teodora, Antonina, Mateusz, Stefan Kot, Marianna, Adam Pietrzyk

Mirosława Krawczyk

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA I. Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Pan Jezus na śmierć skazany. On, który jest dusz naszych wiekuistym życiem…
Zastanawiając się nad tym, jak Pan Jezus poddaje się wyrokowi niesprawiedliwego sędziego Piłata, który niewinnego Jezusa skazuje na haniebną śmierć krzyżową, wiedz, że po zejściu z tego świata dusze ludzkie stawić się muszą przed trybunałem Najwyższego Sędziego żywych i umarłych – Jezusa. Wtedy na owe dusze, które w stanie łaski uświęcającej się znajdują, ale jeszcze nie są całkowicie oczyszczone ze wszystkich skutków grzechowych, zapada wyrok, aby w ogniu czyśćcowym męki nieznośne cierpiąc wypłaciły się Sprawiedliwości Boskiej.

Módlmy się. Najdobrotliwszy Jezu, przez Kajfasza i Piłata na śmierć skazany, który z taką pokorą, z taką miłością wyrok śmierci przyjąć raczyłeś, zachowaj nas od potępienia wiecznego, a dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące wybaw z otchłani. Polecamy szczególnie Miłosierdziu Twemu dusze biskupów, kapłanów i tych wszystkich, którzy zwierzchność jakąkolwiek na tym świecie piastując, grzeszyli nadużywaniem władzy i sądami niesprawiedliwymi. Niechaj te dusze i my sami kiedyś staniemy po Prawicy Twojej. Rzeknij wtedy do nas: „Pójdźcie Błogosławieni Ojca Mojego, posiądźcie Królestwo, które wam od założenia świata jest zgotowane”. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, Tyś nadzieją naszą teraz i zawsze. Zachowaj nas i dusze wiernych zmarłych od Gniewu Bożego. Amen.

..prawem ludzkim
umierają za zamkniętą bramą szpitala
spoczywają za zamkniętą bramą cmentarza
święty Piotr otwiera bramy nieba
prawem boskim..
Pewnego razu Ojciec Pio nagle opuścił refektarz w
czasie obiadu i udał się do drzwi wyjściowych klasztoru.
W ślad za nim podążyło dwóch braci.
Gdy znaleźli się już blisko niego, usłyszeli,
że prowadzi rozmowę z kimś dla nich niewidzialnym
i osłupieli ze zdziwienia, nie wiedząc,
co o tym wszystkim myśleć.

Ojciec Pio dostrzegł ich zakłopotanie i spokojnie wyjaśnił:
„Nie martwcie się! Właśnie rozmawiam z kilkoma duszami,
które są w drodze z czyśćca do raju. Zatrzymały się tutaj,
by mi podziękować, ponieważ dziś rano
wspomniałem je podczas mszy świętej”.


O, gdyby wiedziano, jak wielką moc posiadają te dusze nad Sercem Bożym
i jakie łaski można za ich wstawiennictwem uzyskać, nie byłyby tak bardzo opuszczone. Kiedy uprosić chcemy u Boga prawdziwy żal za nasze grzechy, zwróćmy się do dusz czyśćcowych, które od tak wielu lat żałują za swe grzechy w płomieniach ognia czyśćcowego. Trzeba się dużo za nie modlić, aby i one modliły się dużo za nas.. (św. proboszcz z Ars)
Mieczysława, Włodzimierz, Jan, Eugenia Dorożyńscy, Irena, Marianna, Franciszek Gawińscy, Anna, Witold, Julianna, Władysław Parkitni, Krzysztofa, Marian Kowalscy, Urszula Wilimowska, Luciano Cefoli

Helena, Józef, Władysława, Maciej, Marian Gawron, Andrzej Zyszczak, Zenobia, Jan, Fryderyk Barciś

Józef, Józefa, Piotr Radeccy, Regina, Jan Porębscy, Marianna, Zygmunt Małeccy

Ryszard Krakowski

zmarli z rodzin Kupiec, Grabowskich, Łazarko, Jędras

Wanda, Antoni Walaszczyk

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA II. Pan Jezus bierze Krzyż na Ramiona Swoje

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie.  Zastanów się, jak miłościwie Pan Jezus Krzyż ciężki na Ramiona Swoje bierze, aby z nim i ciężar grzechów naszych na sobie nosić. Dusze wiernych zmarłych w stanie łaski uświęcającej biorą chętnie męki czyśćcowe na siebie, na które je Sprawiedliwość Boska skazała. One by się wahały nawet wejść do Nieba, dopóki by się Sprawiedliwości Boskiej nie wypłaciły.

Módlmy się.. Zbawicielu Boski, z gorącym pragnieniem obejmujesz krzyż, aby ciężar jego na zadośćuczynienie za grzechy nasze dźwigać. Dusze w Czyśćcu Twoim Duchem przejęte, z miłością ponoszą okropny upał, który je dręczy, a ja się lękam i obawiam przed najmniejszym trudem i przykrością w służbie Twojej. Przez Zasługi Twoje w znoszeniu ciężaru krzyżowego proszę Cię, złagodź cierpienia zmarłych wiernych, wyzwól je z nieprawości, które jeszcze na nich ciężą i doprowadź na miejsce odpoczynku wiecznego. Polecamy szczególnie Litości Twojej dusze, które wiele cierpiały w tym życiu, z pokornym poddaniem się Twojej Woli Przenajświętszej, i te, które w cierpieniu narzekały i szemrały na Wyroki Opatrzności Bożej. Ucieczko nasza, Niepokalanie Poczęta, Najświętsza Panno Maryjo, uproś u Syna Twego duszom czyśćcowym odpuszczenia wszystkich grzechów i kar zasłużonych. Amen.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”
(Mt 7, 12)

Nie odwracaj się od Boga – gdzie spędzisz wieczność ?Jak ciężko, gdy
datę urodzenia od dnia śmierci
dzieli tak mała liczba
wschodów i zachodów słońca..


Gdy miłość odchodzi w purpurowe mgły
to w niebie milkną anielskie harfy

ostatnie umierają kwiaty
minionych dni
a czas oswaja duszę z bólem..Józefa, Tadeusz Walaszczyk, Janina, Michał Michalak, zmarli z rodzin Michalak, Nawrot, Walaszczyk, Koza, Jura, Krupińscy, Maślińscy, Zofia Domagała, Kazimierz Marciszak, Maciej Jania

Bronisława, Stanisław, Władysław Majorczyk, Józef Muszalski, Waleria, Władysław Purgal, Józefa, Jan Długosz, Władysław, Marianna Puchała, Michalina, Jan Wieczorek, Zdzisław Wieczorek, Wanda, Wacław Wróż, Józef, Tomasz, Bartłomiej Mielczarek, Marian, Stanisław Górka

Krzysztof Nowak, Krystyna, Tadeusz, Jacek Smela

Janina, Adam Wypart, Stanisława, Jan, Anna, Franciszek Stolarscy, Jerzy Kolewiński

Halina, Leszek Koza

śp. Czesława, Roman Janiak

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Zastanawiając się nad Zbawicielem, który na siłach osłabiony pod ciężarem krzyża na ziemię upadł, uważaj, że i najmniejsze nieprawości, w które i świętobliwe dusze wpadają, muszą być odpokutowane albo w tym, albo w przyszłym życiu.

Módlmy się. Jakże jesteś słabym, o mój ukochany Panie! Cudów już nie czynisz, lecz zakrywasz Wszechmoc Twoją. Przez biczowanie, cierniem koronowanie i noszenie Krzyża tak jesteś wyniszczonym, że pierwszy raz upadasz pod Krzyżem. Przez boleści upadku Twojego zachowaj nas od upadku do grzechu śmiertelnego. Przebacz też litościwie duszom w czyśćcu cierpiącym wszystkie upadki i grzechy, za które teraz pokutują. Polecamy także Miłosierdziu Twemu dusze dzieci i te wszystkie dusze, które cierpią za grzechy przez nieświadomość i nierozwagę popełnione. Ucieczko Grzesznych, Łaski Bożej pełna Maryjo Panno, ratuj nas i dusze poleconych zmarłych, za które się pokornie modlimy. Amen.


Tu, gdzie schodzą się wszystkich drogi
spokój przemawia jak zmarli poprzez ciszę..

Wejrzyj Panie z łaską
na każde westchnienie
niech umniejszy cierpienia
tym których tu nie ma
ale trwają w przedsionku
Twego Królestwa
czekając wciąż i wciąż
na swoją kolejkę do wejścia..


Zapisując imiona naszych bliskich zmarłych, a następnie je czytając, wierzymy, że są oni zapisani w księdze życia, o której wspomina Apokalipsa św. Jana.Jest to księga, w której widnieją imiona zbawionych.
Wypominki wyrażają więc naszą wiarę w życie wieczne i zaufanie do miłosiernego Boga, który pragnie zbawić każdego człowieka.


modlitwa
mistyczny alfabet
który wnika w tę cichość
od której drży powietrze
z serca upada kamień
o który pióra ostrzą cherubini
i krzeszą nim iskry Boże
jako w niebie
tak i na ziemi
Maria, Franciszek Mędoń, Zofia, Józef Kruczek, Bronisława Niezabitowska, Danuta Babecka

śp. Jan, Maria, Paulina, Józef, Helena, Zofia, Wiesława, Antoni, Władysław, Edward, Ryszard Rubis, Helena, Stanisław, Czesław, Leokadia, Dariusz, Jerzy, Alina Jureńczyk, Anotni Łojko, Franciszka, Kazimierz Węgrzyn, zmarli z rodizny Siniuków

Genowefa, Stanisław, Tadeusz, Zdzisław, Aleksy, Henryk Maldes, zmarli z rodzin Maldesów, Kowalskich

śp. Barbara, Jerzy, Mariolka Pindych, Tadeusz, Lucyna, Grzegorz, Marianna, Antoni, Wiesław Bednarek, Klara, Ryszard Szewczyk, Aleksandra Sobieraj

Stanisława, Ryszard, Andrzej Stypka, Irena, Helena, Henryk, Andrzej Obońscy, Marianna, Stefan Kołczyk, Anna, Franciszek Bilszta, Genowefa, Jan Błaszczak, Kazimiera Nowak, Bożena Kwapińska

Irena, Henryk, Kazimierz, Ludwika, Antoni Placek

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA IV. Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Gdy się zastanawiasz nad spotkaniem się Pana Jezusa w drodze krzyżowej z najboleśniejszą Matką Jego i nad boleściami, które Oni przy tym spotkaniu ucierpieli, uważaj, jak pożądana jest dla dusz w Czyśćcu cierpiących owa chwila, w której od nieprawości swoich całkiem oczyszczone, mogłyby po pierwszy raz oglądać najmiłościwszego Zbawiciela Pana i Najświętszą Matkę Jego.

Módlmy się.. O Jezu! o Maryjo! przez to spotkanie Wasze na krzyżowej Drodze przyśpieszcie duszom zmarłych wieczne ich z Wami w Niebie spotkanie! Polecamy Wam szczególnie dusze rodziców i krewnych naszych, te zwłaszcza, które cierpią za to, że ukochanym swoim przeszkadzały w poświęceniu się służbie Bożej i miłość stworzenia nad Miłość Stwórcy przekładały. Bolesna Matko Syna Bożego – Maryjo, wspomagaj nas i dusze cierpiące w czyśćcu. Amen.
W cmentarnej alejce
drzewa aureolami świętości
– zaświadczają że żyli
jak mogli najlepiej

Zieleń tu jakby nadzieją
że wieczność rzeczywistością

Tu święci nie są wywyższeni
Po prostu każdy pilnuje swojego piękna
Nad grobem samotna matka
Smutna jak dzień bez słońca
W mogiłę syna wpatrzona
Czuwając przy nim bez końca..
Życie ludzkie jest krótkie, więc przemijające. Cierpienia czyśćcowe są długie i sroższe od najcięższego życia! Męka na wieki potępionej duszy przechodzi swą potwornością naszą wyobraźnię. Nie ma w naszych pojęciach niczego, z czym by ją można porównać. A wiekuiste szczęście, które Bóg przeznaczył zbawionym, przewyższa wszystko, a zarazem jest warte tego, aby dla zdobycia go przezwyciężyć całą słabość naszej skażonej natury! Bóg obiecał wieczną szczęśliwość wszystkim, którzy Go kochają, i Słowa dotrzyma!


Wypominki łączą nas – żyjących na ziemi – z osobami, które są w czyśćcu, a także z tymi, którzy już są w niebie. Stanowi to wyraz jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi, pokutującego w czyśćcu oraz triumfującego w niebie.

Śmierć nas zatem nie rozdziela. Ciągle trwamy we wzajemnej miłości. My, na ziemi, pamiętamy w modlitwie o zmarłych, ponieważ chcemy, aby jak najszybciej mogli doświadczyć pełnego szczęścia przy Bogu.
Marianna, Jan Francik, Anna, Józef, Janina, Roman Rokosa, Helena, Franciszek, Zenon Wawrzak, Helena, Ludwik, Bronisława, Stefan Korbela, Kazimierz Korbela

Jan, Janina, Mirosław, Leszek, Stefan Bala, Jerzy, Antoni, Wiktoria, Marian Kapczyńscy, Anna Smak, Halina Fleszer

Fabian, Józefa, Andrzej, Franciszka, Stanisław i zmarli z rodziny Łysakowskich i Kancerków

Krystyna, Józef, Wojciech Pluta, Antonina, Piotr Jakubiec, Stefania, Walenty Sułkowscy, Petronela Bednarska, Eligiusz Paszkiewicz, Daniela Budzowska

Bronisława, Jerzy, Jan, Alojzy, Jan, Zbigniew Wrzalik, Józefa, Marek, Jan, Stanisław, Józef Mokrzyccy, Zofia, Czesław Saneccy, Maria, Jan Nocoń, Karol, Stefania Magda

Krystyna, Tadeusz, Maria, Piotr Gawron, Marianna, Stanisław Zakręccy, Franciszka, Marian Dondela, Janina, Stanisław Krawczyk

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA V. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Jezus przyjął pomoc, choć niechętnie Jemu od Cyrenejczyka wyświadczoną . . Jak chętnie my powinniśmy śpieszyć z pomocą Zbawicielowi, litując się nad duszami zmarłych i z ognia czyśćcowego naszymi modlitwami i dobrymi uczynkami je ratując.

Dziś niebo schylając się
dosięga grobów
Wchłania światła drgające miękko
pomiędzy światami..

Czasem tylko w oddali światełko zaniknie
tak wątłe i wiotkie jak dusza


W porównaniu z wiecznością czas spędzony na ziemi jest krótszy niż mgnienie oka. A jednak Twoja wieczność zależy od tego, w co zdecydujesz się wierzyć tu na ziemi. To najważniejsza decyzja, przed jaką kiedykolwiek staniesz, a zatem zastanów się dobrze.
“Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł.” (Mateusza 16, 26)

W blasku zniczy
cały cmentarz zdaje się być niebem
światła – gwiazdami co zeszły na ziemię
jakby dusze zmarłych, które przywołane
wpadły na chwilę przywitać się z nami..


Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat
płomień na wietrze
kołysze wiatr..

Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry..


śp. Krystyna, Marian Musiał, Stanisława, Józef Pająk

śp. Tadeusz, Wacława, Leon, Marian Kamińscy, Bronisława, Władysław, Stefan, Antoni, Mieczysław, Józef Łapota, Cecylia, Antoni Floriańscy

Antoni, Michalina, Stefan Wydymus, Daniela, Eugeniusz, Aniela, Hipolit Moruś, Helena, Władysław, Stanisław Benduch, Bożena, Romuald Witan, Stanisław Leszczyński, Stanisław Stolarski, Mieczysław Laszczyk, zmarli z rodziny Wrzalików

śp. Stefan Mucha

Maciej, Apolonia, Władysław, Janina, Henryk, Jan, Barbara, Mirosław Klekowscy, Franciszek, Marianna, Waldemar Kidawa, Kazimierz, Zenona Pioruńscy

Bogusław, Lucyna, Leokadia, Franciszek, Teresa, Wojciech Krzyszkowscy, Danuta, Bolesław, Dariusz, Zdzisław, Wiesława Amrozik, Bożena, Andrzej Preiss, Maryla Rutkowska, Zofia, Józef Majchrzyk, Maria, Czesław Purgal, Henryka Kamela, Zygfryd Zalejski, Mieczysław Wośko

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA V. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Módlmy się.. O Jezu najmiłosierniejszy, przez najlitościwszą Dobroć Twoją prosimy Cię, okaż zmiłowanie Twoje owym duszom, które za przewinienia swoje względem miłości bliźniego męki cierpią. Wspomnij na dobre ich uczynki i miłosierdzie innym wyświadczone, wynagrodź, co bliźniemu swemu dobrego uczynili i wyzwól z miejsca karania, na którym ich nieodpokutowane przewinienia zatrzymują. Polecamy Ci szczególnie dusze, które na ziemi żyjąc, wiele uczynków miłosiernych spełniały, oraz te, które przez samolubstwo ani żyjącym, ani zmarłym, nie świadczyły miłosierdzia. Najłaskawsza Panno Maryjo, bądź Pocieszycielką dusz w czyśćcu ogniem trapionych. Amen.

Każdego dnia wiele osób budzi się rano, nie wiedząc, że to ostatni poranek ich życia..
Aż trudno uwierzyć, że tak może wyglądać przejście na drugą stronę życia:
nie na starość, nie w szpitalu, nie w domu..
..ale właśnie tak – bez przygotowania, w biegu, w drodze…

Nie wiadomo, czy zdążyli choćby samą myśl
wznieść do Boga, czy wystarczyło czasu na skruchę i żal za grzechy.. Nie wiadomo..

Dlatego należą do tych zmarłych, którzy wymagają szczególnej, modlitewnej troski z
naszej strony. Oni nie przyjdą nas prosić o pomoc. Musimy sami wsłuchać się w ich nieme wołanie o miłosierdzie. Tak nieme, jak same okoliczności ich odejścia. Każdego
dnia setki tysięcy anonimowych ludzi przekracza bramę śmierci. Nie znamy ich
wszystkich osobiście, nie nawiedzimy ich grobów na cmentarzach..

Możemy jedynie zgiąć kolana i w czasie wieczornej modlitwy, objąć te dusze prośbą do
Boga Ojca: „Okaż im Panie miłosierdzie swoje i daj im swoje zbawienie.”


Człowiek
ma tylko jedno życie..

Wieczność
to nie jest „życie po życiu”,
ale ciąg dalszy naszego życia.

Przez bramę śmierci
przechodzimy z całą historią
przeżytych na ziemi dni i lat,
z bagażem doświadczeń,
z konsekwencjami relacji do Boga
i do ludzi, które ukształtowały nasze serca…

Nie zawsze są one piękne i dobre.
Bywa i tak, że długo po odejściu kogoś
z rodziny, nawet same wspomnienia o jego
czynach ciągle nas ranią..
Dlatego zmarli tak bardzo potrzebują naszej
hojności w przebaczaniu,
w życzliwej pamięci o nich, w dobrym słowie, hojności w modlitwie…


Największym darem dla dusz czyśćcowych jest Ofiara Mszy świętej – tzn. ofiara samego Chrystusa dla Ojca – dar nieskończony.

Znamienne jest to, co leżąc na łożu śmierci powiedziała św. Monika do św. Augustyna i drugiego syna: „Pogrzebcie moje ciało, gdzie chcecie; lecz proszę was, pamiętajcie o mnie zawsze przed ołtarzem Pana”.
Henryka, Feliks, Janina, Stanisław Ziajscy, Stanisława, Stefan, Waldemar Małota, Urszula Kulig

Janina, Stefan Baldowscy, Władysława, Marian Gzik, Marianna, Franciszek Grabińscy, Antonina, Wawrzyniec, Teresa, Ryszard Ciupis

Maria, Ryszard Sieniewicz, Zofia Rubis

Stanisław, Jan, Marianna Szafert

Zbigniew, Jan, Krystyna Kępińscy, Tadeusz, Teodozja Sobala, Maksymilian, Stanisława Bladziak, Danuta, Krzysztof Kukułka, Stanisław Szulc

śp. Janina, Feliks, Ireneusz Stanisz, Cecylia, Władysław Kozieł, Marianna Mucha

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA VI. Weronika ociera Twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Gdy widzisz jako Pan Weronice Świętej jej uczynność wynagradza przez to, że na chuście do otarcia Twarzy podanej, Obraz Oblicza Swego wyraża, wspomnij na to, że przez łaskę Chrztu Świętego Pan Jezus Obraz Swój i na duszy twojej wyrazić raczył. Duszom zaś cierpiącym niewymowne sprawia gorzkości, że wskutek grzechowych nieprawości widzą ten Obraz Boski na sobie jeszcze zeszpecony.

Módlmy się.. O Zbawicielu najłaskawszy, przez zasługi Najświętszego Oblicza Twego racz przywrócić duszom w czyśćcu cierpiącym całą piękność niewinności we Chrzcie Świętym udzieloną, aby były godne i mogły być dopuszczone jak najprędzej do chwały i wspaniałości Wybranych Twoich w Niebie. Polecamy szczególnie Litości Twojej dusze, które cierpią za próżności światowe, za upodobanie w marnej ciała piękności i za zbytki w strojach. Najświętsza Panno, prowadź nas drogą niewinności i pokuty do Królestwa Niebieskiego. Módl się za duszami naszych zmarłych. Amen.

Opuszczone stare mogiły
o których tylko wiatr pamięta
liśćmi zdobiąc –
goni je i zmiata
to znów nowymi przyozdabia
na Wszystkich Świętych..


Każda ofiara ma zawsze, ale w szczególności w dzień Zaduszny, ogromną realną wartość dla dusz czyśćcowych. Można za nie ofiarowywać każdy drobiazg. Już choćby sam trud pójścia na cmentarz, niesienie wianka, ścisk w tramwaju, zziębnięcie, przemoknięcie – wszystko! Trzeba tylko to świadomie ofiarować.

Intencja nadaje ważności i znaczenia każdemu wysiłkowi.


Dźwięk szyby
drży jak struna
pod dotknięciem deszczu..


Mozaika barw
rozbija się w kropli o ziemię..W ciszy kościoła
brzęczy modlitwa witraży..Druga Księga Machabejska poucza: „Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni.” (2 Mch 12, 46)

Zmurszały czasem cierpliwie czeka
na zapomnianym skrawku cmentarza
gdzie tylko wiatr hula pośród nagrobków
i martwa cisza pustką przeraża..

Gaśnie płomień w nagrobnej lampce
– ktoś go zapalił na święta
Krzyż skrzypi cicho szepcząc pacierze
za dusze
– o których nikt nie pamięta..


Marek Uwijała, Józefa, Stefan, Jacek Orlikowscy, zmarli z rodz. Orlikowskich, Uwijałów, Horyłków, Grażynę Łukasik

Józef, Zofia Michalczyk, Stanisław, Helena Krawczyk, Lucjan, Teresa Susek, Jan, Stanisława Kijanka, Stanisław, Kazimiera Kapica, Stanisław Benduch, Paulina Lechowicz, Władysław Zalas, dusze w czyśćcu cierpiące

Marian Kuliński, Stefan, Stanisława Wolscy, Alina, Tadeusz Kulińscy, Eugeniusz, Danuta Wolscy, Wiesława Sejder, Anna Siwek, Zenon Wolski

śp. Józef i Helena Ciszek, Leszek Ciszek, ks. Piotr Klimczyk, Janina Klimczyk

Genowefa, Mieczysław Koperek, Janina Słaboszewska, Barbara Stanek, Krzysztof Jachimowski, Irena Furmańska, Antonia, Michał Koperek

śp. Jadwiga, Wacław, Jan, Józef Czakiert, Agnieszka i Józef Brzęczek, Weronika Wręczycka, zmarli z rodzin Czakiertów, Brzęczków i Wręczyckich

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA VII. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Ten drugi upadek Zbawiciela Pana, który jest tak ciężki, że Jezus nawet Twarzą Swoją o ziemię uderza, wskazuje nam na owe dusze, które w zbytecznym przywiązaniu do marności tego świata, mało podążały za radością niebieską. Za taką oziębłość dusze w czyśćcu osobliwsze kary cierpieć muszą.

Módlmy się.. Zbawicielu Boski, przez zasługi Boleści drugiego upadku Twego, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami naszych zmarłych, zapal w nich coraz większą miłość i pragnienie Ciebie, aby jak najprędzej stały się godne być z Tobą połączonymi na wieki. Polecamy szczególnie Litości Twojej dusze, które cierpią za swoją niestałość w wytrwaniu w dobrym oraz za nadużywanie sakramentu pokuty przez niepoprawianie się z grzechów swoich. Najświętsza Panno Maryjo, wspomóż litościwie dusze, które w czyśćcu opłakują upadki swoje. Amen.– Same za siebie modlić się nie mogą –

Kwiaty i znicze pamięć oddają
Lecz dusze w czyśćcu nieba czekają..


Do butów czepiają się liście
jak dusze żebrzące o litość..
Wszystkim
daj pokój Panie
a zwłaszcza
nie rozgrzeszonym
największą łaskę podaruj..


Tak naprawdę to każdego dnia możemy podarować niebo naszym
bliskim zmarłym przez uzyskanie odpustu zupełnego
lub cząstkowego np. za:

– odmówienie jednej części różańca, wspólnie z kimś
w dowolnym miejscu
– czytanie i rozważanie przynajmniej przez pół
godziny dowolnego fragmentu Pisma Świętego
– odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego
przed Najświętszym Sakramentem
– adorację Najświętszego Sakramentu –
przynajmniej przez pół godziny, w kościele lub w
kaplicy
– odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, kaplicy
lub na kalwarii, a także przy stacjach poświęconej
drogi krzyżowej (wystarczy samemu przejść przez stacje)


Nie namaluję słowem tych słońc
które na gotyckich dachach
zalśniły blaskiem swojego zachodu

świeca na grobie
– prawie modlitwa

za oknem miasto
dalekość
mgła

a nad wszystko co święte
zewsząd słychać
aniołów lot

bo dziś niebo wieczornych nabożeństw
pełne chmur i skrzydeł..


Barbara, Mieczysław Długosz, Henryk Borycki, Anna, Janina, Maria, Kazimierz Boryccy, Marianna, Ignacy, Zygmunt Baldowscy, Józefa Wójcik, Mirosław Wierzbicki, Rozalia, Regina Jaskólska, Roman, Wiktoria Weżgowiec

Janina, Józef, Jerzy, Tadeusz, Wacław Krawczyk, Leokadia, Marian, Teofil Wcisło

śp. Regina i Wiesław Radeccy

Krzysztof Herman

Jadwiga, Bronisław, Stanisław, Eugeniusz, Leon Gęsiarz, Katarzyna Nocuń, Stanisław Kubacik, Stanisława Piotrowicz, Stanisław Majorczyk

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Słuchaj, co Pan Jezus mówi do owych niewiast płaczących; „Nie płaczcie nade Mną, ale płaczcie nad sobą i nad synami waszymi”. Ile to dusz znajduje się w tej chwili w ogniu czyśćcowym, które zbyt mało zważały na napomnienia Chrystusowe: unikajcie najmniejszego grzechu powszedniego; opłakujcie nieprawości wasze bez ustanku; lękajcie się Sprawiedliwości Boskiej, bo „straszną rzeczą jest wpaść po śmierci w Ręce Boga Sprawiedliwego”.

Módlmy się.. Panie Jezu, Zbawicielu nasz, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojej, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, które teraz gorzko opłakują nieprawości swoje, na które zbyt mało za życia zważały i za które niedostatecznie pokutowały. Polecamy szczególnie Miłosierdziu Twemu dusze, które wiele w tym życiu płakały, oraz te, które zaniedbywały pobudkę do skruchy serdecznej za grzechy swoje. Królowo nasza, najchwalebniejsza Boża Rodzicielko Maryjo, wstaw się za nami i za duszami wiernych zmarłych. Amen.


Grzeszę codziennie.. nie potrafię wykonać nawet jednej świętej rzeczy, nie mieszając jej z czymś, co by nie zasługiwało na Czyściec. Dlatego myślę, że jest niezwykle użytecznym i koniecznym częste wzbudzanie aktu żalu, oraz pamięć i modlitwa za tych, którzy już teraz oczyszczają się z własnych wykroczeń..

Odpadną z nas pokryte przez tłumu oklaski
Uczynki miłosierne, co sławę nam szerzą
Pozostaną tylko te mroki i blaski
O których nikt nie wie, że do nas należą..

Wyda wtedy głębia, nareszcie odkryta
Grzech, który przeraża – cnotę, co się wstydzi
Gdy wokół szumi życie, nikt o nie nie pyta
Tylko miłość w nie patrzy, tylko Bóg je widzi..

I choć wokół pustka głucha
Bóg patrzy i słucha


Pasterzu wiary
wybacz mi grzech
że duszę spowiadam
słowami wiersza..

..lecz ciężkie jak głaz
Twego grobu
jest znamię Miłości..


próg Nieba
to Drzewo Krzyża
wrośnięte w ziemię..


Ryszard, Stanisław, Michalina Chojnaccy, Mieczysław, Bronisław Benduch, Ignacy, Maria Baran

Dariusz, Mirosław, Bernadeta, Zofia, Wacław Długosz, Władysława, Antoni Marszałek, Henryk Gawęda

Edward, Henryk, Apolonia, Bogdan Goździewscy, Czesław, Bronisława, Stefan, Bożena Bednarek, Krystyna Pala, Natalia, Kazimierz Winiarek, Stefan Cygan

Otylia, Aniela, Zdzisław, Adam Pędzioch, Katarzyna, Jan Koćwin

Józef, Anna, Józef Bieniasz, Barbara Bednarczyk, Edward, Stefania, Bronisław, Józef, Stanisław Liszka

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
Stacja IX. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Ponowne upadki Zbawiciela Pana pod ciężarem krzyżowym wskazują nam na dusze, które wskutek licznych i częstokroć powtarzanych grzechów na okropnie długie męki czyśćcowe są skazane. Któż się nad nimi nie zlituje?

Módlmy się.. Panie Jezu, przez zasługi Twojego trzeciego upadku pod krzyżem, prosimy Cię, ułagodź duszom cierpiącym ich męki. Przez tak wielką Twą cierpliwość uczyń serca nasze pokornymi i cierpliwymi. A duszom wiernych zmarłych zgaś płomienie czyśćcowe i wybaw je z miejsca, gdzie jeszcze cierpią za nieprawości swoje. O Dobry Jezu! Przez ten upadek pociesz biedną duszę, która najcięższe w czyśćcu męki cierpi, i zlituj się nad duszami tych, którzy aż do śmierci odwlekając pokutę, zeszli z tego świata bez Sakramentów Świętych. Matko łaskawa, Panno nad pannami, Tyś widziała hańbę i Krew wylaną Syna Twego. Módl się za nami i za duszami naszych zmarłych, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen.

Najmiłosierniejszą, najczulszą i najmożniejszą Orędowniczką dusz w Czyśćcu cierpiących jest Najświętsza Maryja Panna..


Wszystkich innych zmarłych mogłabym uczcić
jedną minutą..
Ale pamięć o Tobie mamo, zajęłaby mi
całe wieki ciszy..


Jesienne wielobarwne kwiaty
symboliczny znicz
nie oddadzą tyle ciepła
co być
po prostu być..


Helena, Józef, Emilia, Stanisław Stryczak, Marian Skupień, Andrzej Gęsiarz, Maria, Kazimierz Joachimiak, Halina Siwiec, Józef Tomaś, zmarli w czyśćcu cierpiący

śp. Stanisław, Ludwik, Stefan, Marianna Łapeta, Krystyna, Jan Wojtala, Teodozja Wnuk, Helena, Ania, Józef Klekot, Marianna, Piotr Jońscy, Janina, Zygmunt Brzeszczak, Kasia, Marianna, Henryk Klekot, Andrzej Jaraszek, Teresa, Sylwester Kurzynoga, zmarli w czyśćcu cierpiący, Sławek Garbacz, Joanna, Tomek Sikora

śp. Henryka, Józef, Maria, Anna, Andrzej Gabryel

śp. Czesława Wesołowska, Stanisław Adamczyk

śp. Kazimierz Jeleń, Jerzy, Zdzisława Króliccy

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA X. Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Gdy rozważasz, jako Zbawicielowi Panu szaty Jego do Ran przywrzałe gwałtownie zdzierają, wspomnij sobie, że dusze w Czyśćcu cierpiące płomieniami ognia otoczone są jak szatą. W takich boleściach muszą za swoje światowe próżności, za dawniejszą pychę i wyniosłość pokutować.

Módlmy się.. O Jezu, przez okrutne obnażenie Twoje prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami cierpiącymi, udziel im jak najprędzej owej chwalebnej szaty godowej, która jest ozdobą wszystkich błogosławionych w Niebie. Dusze zaś zmarłych, które w czyśćcu wołają do Ciebie o ratunek i pociechę, przez tak wielką hańbę Twoją wprowadź do chwały niebieskiej. Polecamy szczególnie Miłosierdziu Twemu dusze, które cierpią w czyśćcu za występne przywiązanie do stworzeń, za życie rozpustne, próżniacze i miękkie, za łakomstwo, chciwość i porywanie się na cudzą własność, za nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Najczystsza i Najświętsza Oblubienico Ducha Świętego, Maryjo, zachowaj nas od pijaństwa i nieczystości. Podaj duszom w czyśćcu cierpiącym macierzyńską Twoją Rękę, aby zostały wyswobodzone z doli płaczu i pokuty. Amen.

Kiedy myślę o śmierci, mam przed oczyma rozsiane po świecie cmentarze polskich żołnierzy, którzy nie byli agresorami, nie najeżdżali..

– ginęli za wolność!


Tutaj rozmawia się z ciszą
jak nierówny z równym..

Niegdyś na skrawkach korony
weksle podpisano
– to mogiły
in blanco..

Dziś wiatr tu kołysze sny
A wrzos pamięcią kwitnie
Na mogiłach..

Tu modlitwa jest kluczem
do komnat wieczności..
Las..
– gdzie Matka Boska płacze
i mgły łez – jak wędrowne ptaki
i perełki modlitw tułacze
– tam stanąłeś..
– tam trwasz..


Za zmurszałym
rozpadającym się płotem
kilkadziesiąt mogił
porosłych trawą

– bez Krzyża
czy innego znaku
przynależności wiary –

Bezimienni żołnierze
spoczywają
zadeptani upływającym czasem..


śp. Stanisław, Irena Jeziorscy, Bronisław, Józefa Adamusińscy, Edward Janik

śp. Zenon Respondek, Stefan Mucha

śp. Halina, Jerzy, Marek Tamborowscy, Adam Skupień

śp. Edwarda, Marianna, Władysław, Franciszka, Ignacy Jarząbek, Lucyna, Zdzisław, Marianna, Bolesław Majorczyk

śp. Władysława, Jan Baldowscy, Józefa, Józef, Zofia Skwark, Alfreda, Jan Dzwonnik, Henryk, Krzysztof, Marzenna, Henryk, Anna Baldowscy, Jadwiga Motyl, Wiktoria, Teofil Błaszczyk

śp. Janina, Stanisław Kupiec, Waleria, Stanisław Łazarko

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA XI. Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Gdy patrzysz na to, jak przy przybijaniu Zbawiciela Pana do Krzyża strumienie Krwi Jego Najświętszej z Rąk i Nóg gwoździami podziurawionych się leją, proś pokornie, aby raczył te zbawienne strumienia Krwi Najdroższej spuścić aż do otchłani czyśćcowych, gdzie tak wiele dusz, które w łasce Boskiej z tego świata zeszły, dla przewinień jeszcze nie odpokutowanych bez ustanku cierpieć muszą.

Módlmy się.. Najczcigodniejszy Zbawicielu, przez Najdroższą Krew Twoją Świętą niewinnie wylaną skróć męki zmarłym, uwolnij wszystkie dusze z ich więzów przez okrutne gwoździe, którymiś do Krzyża przybity został, a przez Rany Twoje Najświętsze otwórz im jak najprędzej bramę do szczęśliwości wiekuistej. Polecamy szczególnie Twojej Litości dusze zakonników i zakonnic, które odrywały się od krzyża Twego przez niezachowanie ślubów świętych i reguł zakonnych, a im większą na ziemi łaskę zmarnowały, tym sroższe cierpienia ponoszą w czyśćcu. O Maryjo, Matko Boża, Matko Miłosierdzia, módl się za nami i za naszymi zmarłymi. Amen.

Kilka promieni porannego słońca
przysiadło na starej szafie
cienie drzew
tulą się między półkami..

W domu otwartym i pustym
senna wilgoć
książki nieprzeczytane
i tylko tyle..

Na wyblakłej fotografii
babcia przy drabinie
po której stąpa życie
do wiecznego nieba..


Cichną porozrzucane po kątach drobiny śmiechu
Porasta nieobecnością podłoga..
Zgarniam w dłonie resztki wspólnych godzin
Kontempluję ślad stopy na schodach..

Otwieram drzwi w pokoju
Kłuje w oczy brak swetra..

Tylko w płomieniu świecy znajduję twój cień..
W tej jednej chwili jesteś tu ze mną..
W tej jednej chwili..
gdziekolwiek jesteś..
Mamo..


Gdzie oni teraz są ?
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju” (Mdr 3,1–3).


śp. Stanisław Ginter

śp. Alicja, Wiesław Wrzalik

śp. Mieczysław, Barbara Jura, Józef, Magdalena Maryjka, Jan, Waleria Jura, Józef Kołaczyk, Józef, Marta Rubik, Stanisława Bareła, Tadeusz Maryjka

śp. Józef Kiszko i zmarli z rodziny Kiszko, Genowefa, Adam Koniecko i zmarli z rodziny Koniecko, Marzenna Otwinowska, Walter Kobus

śp. Stanisław Lasoń, Józef Chobot, Jerzy Wolny, Arkadiusz, Krystyna Kubień, Józef Dyga, Hildegarda, Jerzy Ficek, Maria, Walenty Kowalczyk

śp. Aleksy, Helena, Andrzej, Bogumił, Klemens, Maria, Barbara Ogłaza, Walenty, Franciszka, Piotr, Elżbieta, Marianna, Maciej, Czesław Patykiewicz, Urszula, Jan, Cezary, Stanisława Baranowscy

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA XII. Pan Jezus na krzyżu umiera

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Uważaj, jak Pan Jezus na Krzyżu zawieszony odpuszcza zbrodniarzom i modli się za nich do Ojca; jak Dobremu Łotrowi, gdy Go o miłosierdzie prosi, obiecuje radości niebieskie.. a stąd poznasz, jak chętnie On wysłucha i prośby twoje, które do Niego zanosisz za wieczny odpoczynek dusz w czyśćcu cierpiących.
Kiedy gaśnie pamięć ludzka,
dalej mówią kamienie..


Chodziliśmy też na długie spacery. Podczas jednej z
takich wędrówek dostrzegliśmy postawiony na
skraju lasu krzyż – brzozowy, bez tabliczki.
Przystanęliśmy.
Z leśnego grobu nie pozostało nic,
tylko ten krzyż,
samotny strażnik czyjejś pamięci..Podczas każdej Eucharystii Kościół modli się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata, którzy należeli za życia do danej wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg. To oznacza, że błędne jest więc potoczne określenie dusz, o których nikt nie pamięta, za które się nikt nie modli, które znikąd nie mają ratunku – bo takich dusz nie ma, nawet jeśli bliscy dawno już o nich zapomnieli..


śp. Franciszka, Marian Dondela, Grzegorz Trojanowski

śp. Irena, Zdzisław Olczyk

śp. Krzysztof Nowak

śp. Jadwiga, Ryszard Sołtysik

śp. Stefania, Stanisław, Bogusława, Jan Wojtasik, Elżbieta, Józefa, Józef Bobrowscy, Jerzy Kozłowski

śp. Stanisław, Bronisława Gągorowscy, Antoni, Stanisława Dróżdż, Helena Pszeniczka

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA XII. Pan Jezus na krzyżu umiera

Módlmy się.  Zbawicielu nasz, na krzyżu umierający, ofiarujemy Ci przez Ręce Najświętszej Panny Maryi, Matki Twojej, wszystkie Msze Święte, które się na całym świecie odprawiają i prosimy przez nieskończone zasługi Twoje, wybaw dusze zmarłych z mąk czyśćcowych i odezwij się do nich tymi słowami, któreś rzekł do Łotra pokutującego: „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w Raju”. Przez Twoje Konanie i Śmierć Twoją na krzyżu, o Dobry Jezu, bądź miłościw szczególnie duszom, które w tej chwili opuszczają ziemskie wygnanie, aby stanąć przed Sądem Twoim! Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej. Bądź łaskawą Pocieszycielką umierających i dusz czyśćcowych. Amen.


Między ziemią a niebem
dziś łącza są otwarte..


– by w nieprzebranym tłumie
i świateł migotaniu
rozpoznać bez trudu
te twarze ukochane..


– by szepcząc swe modlitwy
dawać świadectwo wiary
że bliska postać obok
to świętych obcowanie..


Przed świtem
odradza się na nowo
choć nadal płonie
spopielałe serce

w powietrzu unosi się
zapach wilgoci
drżące dłonie
przeganiają ćmy z powiek

kandelabry duszy
widoczne z daleka
wskazują drogę
– nie trać nadziei –

to tylko kolejny sen
zawisł na pajęczynie
wschodzącego słońcaNie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie.. Pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.
(św. Leon Wielki)


śp. Julianna, Władysław Parkitny, Jerzy, Józef, Adela Migoń

śp. Helena, Stanisława, Mirosław Czepiczek, Waleria, Antoni, Adam Birke, Anna, Jan Dzierzkowscy

śp. Stanisław Leśnikowski, Helena Plaszczyk, Karol Woszczyna

śp. zmarli z rodziny Głowackich, Stasiaków, Górniaków

śp. Tadeusz, Grzegorz, Genowefa Żabik, Jolanta, Jacek Wilczak

śp. Henryka, Feliks Ziajscy, Stanisława, Stefan Małota, Janina, Stanisław Ziajscy

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA XIII. Pan Jezus z Krzyża zdjęty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Spójrz na Ciało Najświętsze zmarłego Pana, które Matka Bolesna na z niezmierną gorzkością piastuje. Oczy Jego zamknięte, Twarz zsiniała, śmiertelną bladością pokryta; Głowa Święta okropnie zraniona, wszystkie członki Krwią Najświętszą zbroczone. Czy ten okropny widok nie pobudzi cię do litości i współczucia?

Módlmy się.. Najboleśniejsza Matko Jezusa, jak morze nieograniczona jest boleść Twoja. Przez te gorzkie łzy, którymi zalewałaś Rany Syna Twego, uproś nam pomoc Boską w smutku i boleści. Pociesz też dusze w czyśćcu, które za grzechy swoje gorzko żałują i ciężko pokutują. Polecamy szczególnie te dusze, które często i nabożnie do Stołu Pańskiego przystępując, zdejmowały Ciało Pana Jezusa Chrystusa jakoby z krzyża i w sercu swoim dawały Mu tron miłości przez Komunię Świętą. Słodkie Serce Jezusa, spraw, niech Cię kochamy coraz więcej. Amen.
Modlitwa wstawiennicza
jest pomocą okazaną zmarłemu,
dla którego trudy drogi wydają się za ciężkie.
Sam nie mógłby już iść dalej.
Modlitwa, jak dobre ślady na śniegu,
znaczy jego drogę, umożliwia wędrówkę,
gdyż wyprasza ciepło od Boga,
które go rozgrzeje, wzmacnia
i pomaga w dalszym
wędrowaniu przez wieczność..


Kiedy moja modlitwa stała się
bardziej skupiona i wewnętrzna
– to miałem coraz mniej
do powiedzenia.

W końcu zamilkłem..
Las okrył mogiły, lecz one są gęstsze
opowiedzą więcej, niż kamienny pomnik
co tkwi między nimi.. Tam modlą się ludzie
gotową formułą, a wiatr odpowiada
swoimi słowami..


Bardzo ważne jest
zachowanie się
na cmentarzu.
Wchodząc tam,
wchodzi się w dom
umarłych,
gdzie obowiązują
ich prawa.
Dusze cierpią kiedy się
bezmyślnością i gwarem
zakłóca powagę tego miejsca.


śp. Bronisława, Józef Ptak, Stanisław, Czesław, Leokadia Orlikowscy

śp. Karolina, Leon Czakiert, Maria, Wacław Motyl, zmarli z rodzin Czakiertów i Motylów

śp. Krystyna, Edward Ptak, Tadeusz Szyda

śp. Krystian Dybała

śp. Marianna, Stanisław Siewior, Izabela, Franciszek, Jadwiga Benduch

śp. Antoni, Regina Matuszczak, Daniela, Mirosław, Piotr, Wacław Ciura, Aniela, Ewa, Józef Ciupa

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
STACJA XIV. Pan Jezus do grobu złożony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..

Rozmyślanie. Po okrutnych mękach i cierpieniach Pan Jezus spoczywa w grobie. Ile to dusz zmarłych jest w otchłaniach czyśćcowych jakoby pogrzebane. Pomiędzy nimi znajduje się niejeden z naszych bliskich i przyjaciół. Czy będziemy aż tak nieczułymi nad ich mękami?

Módlmy się..  Jezu, Królu Chwały, przez pogrzeb Ciała Twego i Grób Twój uczyń Sobie przybytek w sercach naszych. Niech dusze zmarłych, które w łasce Twojej zasnęły, usłyszą Głos Twój i chwalebnie powstaną z grobu na żywot wieczny. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi, Matki Bożej. Amen.
W zamkniętych dłoniach strzępy ciszy
co mogły być modlitwą
w zaciszu grobowych desek
pustka
jakby od niechcenia
uparcie szarpie czułe struny
i zapalone znicze

Sama pamięć nie ocala. Owszem, ona jest ważna.
Ale sama w sobie nie przynosi korzyści zmarłym.
Potrzeba czegoś większego.
Najważniejszy jest owoc tej pamięci. Czyli modlitwa.

Czy wystarczy dla nich pamięci i ciszy?

Przede wszystkim zadbajmy o priorytety..
Kwiaty zwiędną, wiatr ponownie zasypie spadającymi liśćmi uporządkowane groby, znicze się wypalą, a dar duchowy nigdy nie przeminie… stanie się dla naszych zmarłych drogą do nieba…


śp. Otylia, Zdzisław, Adam Pędzioch

śp. Ewa, Henryka, Mieczysław, Zdzisław Purgal, Alicja, Teofil Olejniczak

Władysław, Stanisław, Franciszka Karaś, Stanisław, Janina, Michalina Kirszenbaum, Jerzy Supernak, Jerzy Chmielowski

śp. Helena, Jan Rzeszutko, Edwin Sereda

Zofia, Stanisław Słomian, Danuta Moszyńska, Zdzisława Skrobarczyk, Maria Słowik

Marian Nowak i zmarli z rodziny Nowaków, Bronisław, Helena i zmarli z rodziny Stolarskich, Jakub, Ewa i zmarli z rodziny Szeszuka

Kunegunda, Wincenty Borowik, Zofia, Jan, Marian, Mieczysław Zatoń, Franciszka, Franciszek, Edward, Marian Gwadera, Danuta, Eugeniusz Tywoniuk

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
Najłaskawszy Jezu! Ofiarujemy Ci to nabożeństwo w Świętej Drodze Krzyża Twojego, za Pomocą Łaski Twojej odprawione, na cześć najboleśniejszej męki i śmierci Twojej, na odpuszczenie wszystkich grzechów naszych i kar przez nie zasłużonych, na ratunek i pociechę dusz w czyśćcu cierpiących, szczególniej tych, którym poświęciliśmy niniejsze odpusty. Prosimy Cię, o Jezu, postaw Mękę, Krzyż i Śmierć Twoją między Sądem Twoim a duszami naszymi, okaż nam Łaskę i Miłosierdzie, daj Kościołowi Świętemu pokój i zgodę, Namiestnikowi Twojemu gorliwość i męstwo, żyjącym odpuszczenie grzechów, a umarłym spoczynek wieczny i chwałę niezmierzoną. Amen.


Póki Krzyż z Golgoty
wyciąga miłosierne ramiona
na błędy całego świata
póki obejmuje troskliwie
ludzkie zwątpienia i niepokoje

póty nie upada nadzieja
pod ciężarem kamiennego grobu
i wyrasta jasno-zielono
o poranku wielkiej nocy..


 I pomimo tego, że kolistą drogą wieje wiatr
i życie ludzkie w swej istocie nie zmienia się przez wieki,
to jednak każdy ludzki los jest jedyny,
niepowtarzalny,
i ma własne imię.
A Jezus Chrystus,
który zna imię każdego – powróci,
aby nas oddać Ojcu Niebieskiemu
i aby nas wszystkich uwiecznić!


śp. Karolina, Daniela, Bronisław Mucha, Józefa, Tomasz Stryczak, Stanisława Jarząbek, Zygmunt Stryczak

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..
Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość
Już do Boga należymy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

Zmiłuj się nad nami..

Zbawiona dusza widzi i rozumie, zna i podziwia Bożą Potęgę, Dobroć, Świętość i Mądrość, i tą mądrością się syci, czerpie z niej i nią żyje..Wieczność jest bowiem niekończącym się i doskonałym posiadaniem życia całego naraz..
Ja wiem, że Wybawca mój żyje,
na ziemi wystąpi jako ostatni..
me szczątki skórą odzieje
i w moim ciele Boga zobaczę..