Wydarzenia

Nieszpory Maryjne i Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej z Bazyliki Archikatedralnej na Jasną Górę

25 sierpnia 2023r
w Bazylice Archikatedralnej
 Nieszporami Maryjnymi
             rozpoczęła się            
    uroczystość zaproszenia Matki Bożej
    do nawiedzenia parafii
          i całej archidiecezji. 


    Podczas tej uroczystości
      delegacja parafialna – członkinie
     Żywego Różańca
         odebrały parafialną księgę zawierzenia,
    która na czas przygotowania
      i nawiedzenia pozostanie w naszej parafii,
          po czym na nowo zostanie złożona
            w Jasnogórskim Centrum Zawierzenia.

   


                                                                                                           

02-06 czerwca 2023 – Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

XI Ogólnopolska Pielgrzymka
Żywego Różańca na Jasną Górę
02 – 03 czerwca 2023 roku

Pielgrzymka pod hasłem: „Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących” rozpoczęła się 2 czerwca od Apelu Jasnogórskiego, nocnego czuwania i Mszy Świętej. Naszą parafię reprezentowała grupa członkiń Żywego Różańca Róży Różańcowej Matki Bożej Fatimskiej.

13 maja 2023 - nadanie patronki Matki Bożej Fatimskiej
13 maja 2023 roku  w sobotę o godz.15:00 w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza Święta z obrzędem nadania patronki Matki Bożej Fatimskiej naszej Róży Różańcowej.
„Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec”
Podczas tej Mszy Św. odnowiłyśmy przyrzeczenia modlitewne, każda z nas ponowiła swoje oddanie się Matce Bożej i zawierzyła się Matce Bożej Fatimskiej. Do Róży Różańcowej zostały przyjęte trzy nowe członkinie. Naszym opiekunem jest ksiądz proboszcz.

Akt Oddania się Matce Bożej
Bogarodzico Dziewico, Maryjo, Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego!

Oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia. Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie sprawy, które każdego dnia w modlitwie różańcowej polecam Bogu przez Twoje, Matko, wstawiennictwo.

Pragnę razem z Tobą kontemplować
oblicze Chrystusa, aby już teraz
radować się i cierpieć razem z Nim w tajemnicach radosnych i bolesnych, aby słowem i czynem budować Królestwo Boże w tajemnicach światła, a w tajemnicach chwalebnych spodziewać się nagrody nieba.

Maryjo, pomóż mi wiernie spełniać zobowiązania wynikające
z przynależności do Żywego Różańca i coraz bardziej kochać Twojego Syna i Ciebie. Amen.
Akt zawierzenia się Matce Bożej Fatimskiej  

Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną. Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić. Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.

Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich ramionach.

Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra; ożywiaj i posilaj wiarę; wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie: prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania dla maluczkich
i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników i serc zagubionych: wszystkich otocz Twoją ochroną i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.
Po Mszy Św. i nabożeństwie udałyśmy się na spotkanie, na którym gościłyśmy również księdza proboszcza Rafała Panka i księdza wikariusza Konrada Cygana. Spotkanie upłynęło nam w miłej i przyjaznej atmosferze.