Oaza młodzieżowa

Spotkania Oazy młodzieżowej odbywają się w piątki

o godz. 1800