Matka Boża z Pokrzyw..

W piątek – 13 maja – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy.

*

Matka Boża ma wiele tytułów. A majowy rozkwit przyrody z pewnością sprzyja poznaniu Matki Bożej z Pokrzyw, która przygotowała najsłynniejszych portugalskich pastuszków do przekazania fatimskiego orędzia światu.


Tak tak.. Fatima często kojarzy nam się ze starymi wycinkami z gazet poświęconymi cudowi słońca.. z wyblakłymi fotografiami posępnych pastuszków stojących obok zrujnowanej chaty.. czy ze świętym obrazkiem, który nasze babcie trzymały na stoliczku nocnym, tuż obok różańca.

*

Mało kto jednak wie, że zanim Łucja, Hiacynta i Franciszek po raz pierwszy spotkali w Fatimie Maryję, znana im była historia objawień Matki Bożej, które miały miejsce ponad półtora wieku wcześniej.

*

Dzieci z pewnością często odwiedzały pobliskie sanktuarium z cudowną figurką Matki Bożej z Pokrzyw.

Jaka jest jego historia..?

Nossa Senhora da Ortiga – Sanktuarium Matki Bożej z Pokrzyw w Fatimie
Na okolicznych skalistych zboczach, wśród nielicznych drzew oliwnych swoje owce wypasała szesnastoletnia dziewczyna. Wiemy jedynie, że była niema.

Pewnego dnia wdała się w rozmowę z kobietą, która poprosiła ją o oddanie jednej z owiec. W odpowiedzi na prośbę dziewczyna zaczęła mówić. Obiecała wrócić do nieznajomej, gdy tylko zapyta rodziców o zgodę.

Uradowani i przejęci rodzice, słysząc głos swojej córki, nie wahali się spełnić prośby nieznanej kobiety. Po powrocie na miejsce objawień pasterka usłyszała prośbę o wybudowanie kaplicy.

Niestety nie znamy dokładnej daty objawień. Najstarsze spisane wspomnienie o kaplicy Matki Bożej z Pokrzyw wskazuje, że jej budowa rozpoczęła się przed 1758 r.

Wkrótce po tych wydarzeniach, w pobliżu miejsca objawień znaleziono figurkę Matki Bożej. Przeniesiona do pobliskiego kościoła – zniknęła.

Znaleziono ją ponownie w tym samym miejscu, stojącą w pokrzywach. To właśnie od miejsca jej znalezienia Maryja zyskała tytuł „z Pokrzyw” (port. Nossa Senhora da Ortiga). Dopiero umieszczenie jej w nowo wybudowanej kaplicy zapobiegło ponownemu zniknięciu.

Znaczenie miejscowych objawień zwiększyło się, kiedy w 1801r. papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej z Pokrzyw, przypadające na pierwszą niedzielę lipca. 

*

Czy dziś możemy jeszcze odczytać jakieś cenne lekcje z tych dwóch fatimskich objawień..?

1. Gdy Bóg pozwala Niebu wkroczyć do tego świata – to fakt ten jest ważny na wieki.

To, co wydarzyło się w portugalskiej Fatimie – nadal potwierdza się w Kościele.

Papież Jan Paweł II podziękował Matce Bożej z Fatimy za uratowanie mu życia podczas zamachu w 1981 roku. Kościół w 2000 roku odkrył treść „Trzeciej Tajemnicy” z Fatimy, a w 2017 roku papież Franciszek postawił widzących z Fatimy za wzór dla całego Kościoła..

Rozkwit Fatimy po objawieniach z 1917 r. nie przyćmił sanktuarium Matki Bożej z Pokrzyw. W ciągu całego roku wciąż przybywają tu wierni z prośbami lub zamiarem wypełnienia obietnicy danej Bogu.

2. Wierność ważniejsza od pomyślnego życia.

Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom, które żyły w bardzo złych warunkach. Franciszek, Hiacynta i Łucja nie mieli dostępu do podstawowych udogodnień sanitarnych ani do odpowiedniej służby zdrowia, a ich rodziny nieustannie borykały się z problemami ekonomicznymi.

Gdy Matka Boża im się objawiła, nie dała im nic z tych rzeczy, których dzieci potrzebowały. Prosiła, by odmawiały codziennie różaniec i „by znosiły wszystkie cierpienia, jakie Bóg na nie ześle za nawrócenie grzeszników”

3. Wojna jest obrazem i konsekwencją grzechu.

To był straszliwy lipcowy dzień, a pastuszkowie otrzymali surową lekcję życia: Matka Boża pokazała im, jak wygląda piekło i ostrzegła przed wojną, która miała wybuchnąć, jeśli grzesznicy się nie nawrócą.

Ponieważ grzech rodzi kolejny grzech, nie trzeba długo czekać, aby grzech przemienił się w okrutny konflikt.

4. Modlitwa może przemienić świat.

Dzieci nie zmienią świata swymi radami na temat polityki, presją wywieraną wobec kolegów czy siłą swojego świadectwa, jak bardzo skuteczne by ono nie było. 

One zmienią świat, wypełniając trzy fatimskie rady: pocieszając Boga swoją modlitwą, nawracając grzeszników poprzez wyrzeczenia i oddając się Jezusowi w różańcu poprzez Maryję.


Rzeczywiście pastuszkowie z Fatimy już zmienili w ten sposób świat, a istniejące w kalendarzu Kościoła święto Matki Bożej Fatimskiej ma nam przypominać, że dzieło fatimskich pastuszków nie zostało jeszcze ukończone.


Opublikowano