Nasz Patron

Apostoł Ludów Słowiańskich
Światło Północy i Śląska
Święty karmiący ubogich.

Kłosy pszenicy jak słowa
napełniał wieczystym niebem
podobny Bogu co chlebem
rozmnażał światło ducha.

Prezbiter z Monstrancją
posłuszny Matce Bożej
pomagał w doli swojej
dźwigać krzyż ludziom z wiarą.
Aleksandra Baltissen

Życiorys

  Święty Jacek przyszedł na świat w Kamieniu Śląskim niedaleko Opola w rodzinie rycerskiej, należącej do bardzo wpływowego rodu Odrowążów.

Litania do św. Jacka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Bogarodzico Dziewico,
Królowo Polski,
Święty Jacku,
Najświętszej Maryi Synu umiłowany,
Kwiecie niebieskiego ogrodu,
Bezcenny kamieniu na polskiej koronie,
Patriarchy Dominika wielki naśladowco,
Ojcze polskich Braci Kaznodziejów,
Apostole dobrej nowiny wśród ludów pogańskich,
Wierny stróżu Chrystusa w Eucharystii i Matki Najświętszej,
We wszelkich chorobach cudowny lekarzu,
Konających nadziejo i pociecho,
Uciśnionych i prześladowanych troskliwy opiekunie,
Odnowicielu życia chrześcijańskiego w Polsce,
Ostojo wiary w czasach burzliwych,
Zatroskany o jedność Kościoła,
Przykładzie cnót kapłańskich i zakonnych,
Wielki cudotwórco,
Powalone gradem zboże modlitwą dźwigający,
Smutnym i udręczonym z pomocą śpieszący,
Darem proroctwa ozdobiony,
Przemożny Opiekunie naszej parafii i jej mieszkańców,
Skuteczny orędowniku u Najświętszej Maryi,

Abyśmy wzrost i rozkwit naszej świętej wiary oglądać mogli,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy z nawrócenia grzeszników się cieszyli,
Abyśmy biskupów i kapłanów pełnych Ducha Bożego mieli,
Abyśmy w pokoju Pana Boga i Jego Matkę Najświętszą chwalili,
Abyśmy od głodu, ognia i wojny zachowani byli,
Abyśmy wiszącej nad nami kary za grzechy uniknęli,
Abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów powstali,
Abyśmy w wierze, nadziei i miłości Bożej coraz bardziej wzrastali,
Abyśmy bez skruchy i sakramentów świętych nie umierali,
Abyśmy po śmierci łaskawego sądu doznali,
Abyśmy z Jezusem i Maryją wiecznie królowali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święty Jacku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś Świętego Jacka szczerym charyzmatem słowa, dzięki któremu wiele ludów przywiódł do światła Prawdy, pobudzaj nas do pełnienia dobrych czynów, aby ludzie widząc je, chwalili Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Jacka o potrzebne łaski

Święty Jacku, wstaw się za nami, by dobry Bóg pobłogosławił nam w sprawach materialnych, abyśmy mogli szczęśliwie pokonać trudną sytuację finansową, by Mateczka Najświętsza wyprosiła nam wszelkie łaski potrzebne u Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, łaski zdrowia i sił do pracy. Amen.

Modlitwa rodziców za dzieci

Święty Jacku, wielki Polaku i Cudotwórco, zatroskany o los Twojej i naszej Ojczyzny! Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom, oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę.

Jak kiedyś za swego życia leczyłeś chore ciała, przywracałeś kalekom wzrok i słuch, tak teraz użyj swej cudownej mocy, by zachować w naszych dzieciach największy skarb, jakim jest wiara i miłość Boga, a jak Ty przeszedłeś przez wezbrane wody Wisły i Dniepru, tak spraw, by one przeszły bezpiecznie przez burzliwy okres rozwoju. Nie daj, by naszym dzieciom zabrakło kiedykolwiek chleba, a przez sieroctwo, by pozbawione zostały rodziców. Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju tak, jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie, a Ty bądź im zatroskanym ojcem. Niech będą naszą radością i chwałą, chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła, a Bóg niech będzie w nich błogosławiony. Amen.

Na uroczystość św. Jacka

Święty Jacku, powierzamy Ci opiekę nad twoim świętem. Módl się za nami o siły potrzebne do sławienia Pana w Jego świętych; o odnalezienie sensu modlitwy w starych, czasem zapomnianych formach liturgicznych, w których sens odnajdywali przez setki lat nasi ojcowie. Pomóż otworzyć się na piękno życia żywą Tradycją. Odnów w nas świadomość świętych obcowania. Święty jacku, módl się za nami.


Skuteczny święty..?

Czy święty zawsze jest skuteczny?
To zależy, jak rozumiemy słowo 'skuteczny’.
Pamiętajmy, że święci tylko pośredniczą w naszej modlitwie, ponieważ tym, który działa, jest zawsze Bóg.
Modlitwa to nie magia i zbiór formułek.
Ani Bóg, ani tym bardziej święci nie są od spełniania
naszych próśb w 100%, zawsze i wszędzie,
dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Na czym więc polega skuteczność świętego czy
skuteczność naszej modlitwy?
Na tym, że modlitwa działa zawsze,
jeśli modlimy się w prawej intencji, a prawa intencja to ta,
której treścią jest jakieś dobro duchowe czy fizyczne.
Miłosierny Ojciec zawsze obdarowuje modlącego się człowieka, zwłaszcza w wymiarze duchowym. Modlitwa może również przynieść całkiem nieoczekiwane skutki, jest tylko jeden warunek. Musimy pozwolić Bogu działać według Jego planu, a nie naszego.
Prawdziwie chrześcijańska modlitwa jest pełnym zaufania dialogiem dziecka z Ojcem, który ze swej miłości do nas daje nam to, co dla nas najlepsze,
nawet jeśli nie jest to dokładnie to, o co prosimy.
🙂 🙂 🙂