Rys historyczny

Parafię ustanowił biskup Stefan Bareła 1 kwietnia 1982r. wyłączając jej teren z północno-wschodniej części parafii Opatrzności Bożej. Jako pierwszy kościół początkowo służyła niewielka kapliczka przydrożna przy ul Warszawskiej, a następnie sala przerobiona z remizy strażackiej staraniem pierwszego proboszcza ks. Stanisława Szafrańca.
Jego następca ks. Józef Zielonka wybudował dom parafialny. Budowę kościoła wg projektu inż. arch. Stanisława Kwaśniewicza rozpoczęto późną jesienią 1995 r. W tym też roku Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak poświęcił i wmurował kamień węgielny. Kościół jest zbudowany na planie ćwierćkoła z charakterystycznymi głównymi wejściami pod małymi wieżyczkami. Budowę kościoła ukończono w 2000r. jubileuszowym i w tym roku urządzono wnętrze kościoła: ołtarz główny, ambonę, chrzcielnicę wykonano z granitu, a także ławki, konfesjonały. Nastawę ołtarzową pokryto stiukiem, w którą wkomponowano krzyż, a na jego tle wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego z wyciągniętymi ramionami.

Wystrój ołtarza dopełnia srebrne tabernakulum w kształcie kuli na tle złocistej tarczy słońca (2,5m średnica) oraz odchodzących gałązek winorośli. Urządzono także dwa boczne ołtarze z rzeźbami w drewnie lipowym – św. Jacka i św. O.Pio.
Ważnym elementem wnętrza kościoła są witraże (120m2) wykonane przez artystę z Gliwic – p. Mysiakowskiego. Tematyka witraży zawiera treść teologiczną i nawiązuje do średniowiecznej „Biblii pauperum” (główne prawdy wiary przedstawione w obrazach). W górnej części ścian kościoła znajdują się witraże przedstawiające 20 tajemnic Różańca św. oraz postacie świętych: św. Jacka, św. Franciszka, św. Maksymiliana, św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Teresy z Avila, Sługi Bożej Matki Marii Teresy, Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. W dalszych częściach ścian witraże przedstawiają modlitwę Ojcze nasz, kazanie na Górze, uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała. Na ścianie przylegającej do zakrystii umieszczono rzeźby Drogi Krzyżowej.

Plac przykościelny na którym ustawiono figury Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Grotę Matki Bożej z Lourdes i figurę św. Józefa, został ogrodzony metalowymi i murowanymi elementami. Urządzono też parking dla samochodów. Uroczystego poświęcenia kościoła p.w. św. Jacka dokonał 05.11.2000r. arcybiskup Stanisław Nowak.