Oczywistość serca

Najważniejsze decyzje, które są jednocześnie osobowo najśmielsze i najbardziej autentyczne – wynikają z tego, co by można określić mianem oczywistości serca.

*

To w imię tej oczywistości zwierzchnik synagogi nie wahał się upaść do nóg Jezusa i prosić Go usilnie o ratunek dla swojej córki, pomimo tego, że mogło to być źle widziane i źle oceniane przez jego kolegów i znajomych.

*

Ta sama oczywistość serca była impulsem, który ośmielił zdesperowaną kobietę, aby bez pytania o oficjalną audiencję – przepchać się przez tłum w pobliże Jezusa i dotknąć się rąbka Jego szaty, a potem publicznie paść przed Nim i wyznać Mu całą prawdę, gdy my natomiast na ogół – na wypowiedzenie całej prawdy nigdy nie możemy się zdecydować..

*

Ale oczywistość serca to nie wszystko..

Bo tak naprawdę w życiu duchowym łączą się ze sobą i uzupełniają dwie oczywistości: tj. wiara i miłość.  

*

I zrozumiałe jest, że prawdziwą bliskość zrodzić może tylko prawdziwa miłość, ale tylko prawdziwa wiara może dać tę delikatność duszy, bez której miłość szybko się psuje i usycha.

*

A Jezusowi właśnie o to chodziło..

..aby nie pozostawiać nas z łatwymi odpowiedziami i powierzchownym podziwem dla cudów, które czynił, ale o to byśmy dzięki nim i Jego milczeniu posiedli mądrość serca, czyli oczywistość wiary.

*

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”

*

16 kwietnia 2023

Oczywistością mojego serca jest to, że przyjdę dziś do Ciebie, Jezu o 15:00, by z wiarą usłyszeć:

Talitha kum..

Dziewczynko, mówię ci, wstań!

*


Opublikowano